Naturkatastrofer

Kristendom, kunst og kloakker

Livets vand den røde tråd i million-renovering af købstaden Nibes bymidte

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

...men kommer delvis til syne igen som en 25 centimeter bred vand-rende (markeret med blåt i venstre side)....

NIBE:Et dåbs-bassin ved Nibe Kirke, en markering af det gamle, nu skjulte vandløb Tyvedalen, og en stiforbindelse mellem indkøbscentrene Toften og Skomagertorvet. Bysbarnet, kunstner Thorvald Odgaard, og arkitekt Gunnar Munk Jørgensen står faddere til et million-projekt, der inden længe forvandler dele af Nibes gamle bydel med vand og kristendom som rød tråd. Et voksende antal kraftige regnskyl har oversvømmet dele af Nibes gamle bydel de senere år, og et område ved Nibe Kirke var udset til at huse et traditionelt, firkantet regnvandsbassin for at dæmme op for vandmasserne. Dræningen kommer, men nu i form af et flygel-formet dåbs-bassin på 22 meter i længden, en kapacitet på 140 kubikmeter, og et markant op mod fire meter højt kors. Finaniseret af allerede bevilgede penge til kloaksystemet. - Jeg er bestemt ikke betænkelig ved at fremhæve det hellige vand, og korset skal være synligt, kirken i centrum, fortæller kunstner Thorvald Odgaard. Han har adskillige kristent inspirerede motiver på samvittigheden, der har gjort Thorvald Odgaard kendt langt ud over Nordjyllands grænser - som engle i alskens varianter. - Dåbs-bassinet skal også være med til, at minde os om livsnødvendigheden af rent drikkevand. Borgmester Jens Østergaard Madsen (V) fremhæver korsets betydning. - Jeg er et troende menneske. Korset udstråler den største kærlighed af alle - næstekærligheden. Jesus kom jo på korset for vores skyld. Udvidet kirkepark På sigt drømmer Jens Østergaard Madsen og Thorvald Odgaard om en udvidet kirkepark. - Vi kunne døbe den ”Sct. Jost”, foreslår de to Nibe-fødte, der bestemt ikke er enige om alt i politik. - Byen skal ind i kirken, kirken skal ud i byen, som Jens Østergaard Madsen udtrykker det. Hedengangne planer om at genåbne vandløbet Tyvedalen er nu begravet af tekniske og økonomiske årsager, men en mindre del af den historiske bæk kommer alligevel atter til ære og værdighed. Projektet omfatter en omkring 25 centimeter bred vandrende ved Tyvedalens ellers underjordiske løb fra Skomagertorvet til Thorvald Odgaards skulptur ”Guldgåsen” i St. Algade overfor Nibe Kirke. En pumpe på Skomagertorvet ”fodrer” renden med vand, der havner i et opsamlingsbassin. - Nu har vi jo snakket og snakket om at åbne Tyvedalen i årevis. Det sker ikke, men vi markerer, at det var her, gæssene snadrede i århundreder, forklarer Thorvald Odgaard. Den tredje del af centerbåndet forbinder omsider Nibes to forretningsområder Toften og Skomagertorvet med en 75 meter stibelægning fra Skomagertorvet til St. Algade, og 45 meter stibelægning fra Kirkestræde til Stenvej. Et enigt økonomiudvalg har netop blåstemplet projektet til halvanden million kroner. En eventuel kommende kirkepark ”Sct. Jost” vil dog koste betydeligt mere. - Nu håber vi på menighedsrådets velsignelse af dåbs-bassinet, konstaterer Odgaard og borgmester.