Kristendommen står stærkt i Thy

De religionsstuderendes projekt og besøg i Thy har givet et øjebliksbillede af "Religion og tro i Thy".

Forventningerne var store, da en gruppe religionsstuderende fra Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet i en uge i slutningen af oktober tog til Thy for at kortlægge det religiøse landskab. Trine Bondo Mønster og Simon Lykke Nielsen kom til Thy med positive fordomme. Trine havde en opfattelse af, at i Thy er "det fede liv" anderledes end i Århus. Simon troede, at troen og fællesskabsfølelsen er stærk i de små samfund. De kom til et Thy, der ikke er præget af en nærliggende storby. Trine og Simon har oplevet mange gode og dybe samtaler. Thyboerne har givet meget. For Simon var det nærheden i lokalsamfundene der gjorde indtryk. Her forholder mennesker sig til hinanden på en helt anden måde end i Århus, og også de mindre byer omkring Århus. Kristendommen står stærkt. Det er måske ikke noget, man taler så meget om - kristendommen er der som en del af dagligdagen. Der er ingen tvivl om, at kristendommen har formet mentaliteten i Thy. Trine mødte overtroen og spiritualiteten hos alternative behandlere i Thy. Hun fandt hos de fire hun besøgte en skillelinje mellem thyboer og tilflyttere. Thyboerne bruger deres overtro og er samtidig kristne, det er helt naturligt. De anvender overtroen overfor deres egne, thyboerne, til blandt andet at lindre smerten over brandsår ved "læse over såret". Tilflytterne dyrker det spirituelle, og de har i denne sammenhæng stort set kun kontakt til tilflyttere. Trine understreger, at de fire ikke giver nogen statistisk sikkerhed. Hun blev lidt overrasket, hvor udbredt overtroen er i Thy. Indre Mission har præget Thy i mange generationer og præger stadig kirke- og menighedslivet. Tilslutningen er dalende. Et eksempel var to møder i Indre Mission, som de studerende deltog i. Til et seniormøde kom 41, mens der til et teenagemøde blot var 5 deltagere. Det kan være svært at konkurrere med tidens mange fritidstilbud. Missionshuset står ikke længere så stærkt som samlingspunkt. Rene Dybdahl Pedersen, der sammen med Lars Ahlin er undervisere og var ledere af de religionsstuderendes ekspedition til Thy, fortæller, at modtagelsen var god. Med et lille smil kan Rene konstatere, at der næsten var overskud på madregnskabet - de studerende blev både budt velkommen til en god snak og til et godt traktement hos thyboerne. Præsterne i Thy har deltaget positivt. Godt 80 procent af de spørgeskemaer, som præsterne blev bedt om at udfylde, kom tilbage. Den andel ligger langt over, hvad studerende og undervisere tidligere har oplevet.