Kristne anfægter darwinisme

København, søndag /ritzau/ Kristne præster og videnskabsfolk anfægter darwinismens evolutionsteori med "intelligent design", som nogle vil have ind i biologitimer. Mennesket nedstammer ikke fra aberne, men er skabt af Gud. Det mener flere danske præster og kristne videnskabsfolk, som anfægter Charles Darwins evolutionsteori. De hælder til "intelligent design". Livet er for komplekst til, at det har udviklet sig ved tilfældigheder og naturlig udvælgelse, hvor den mest veltilpassede skabning overlever. Livet er ifølge dem skabt af Gud. Nogle kristne ønsker, at folkeskolen underviser i "intelligent design" i biologitimerne. Ritzau søgte søndag forgæves en kommentar fra kirke- og undervisningsminister Bertel Haarder (V), som er på arbejdsbesøg i Chile. De fleste videnskabsfolk og særligt evolutionsbiologer anser teorien for det rene nonsens. Det er et forsøg på at smugle kristen fundamentalisme ind ad bagdøren ligesom i USA, mener de. Her føres en principiel retssag ved retten i Lynchburg i delstaten Pennsylvania. Otte familier har anlagt sag mod skolenævnet. Det har bestemt, at biologitimen skal indledes med en tekst om, at darwinisme kun er en teori, mens "intelligent design" er et alternativ. I 1968 forkastede USA's Højesteret alle love, som forbyder undervisning i udviklingslære. I 1987 satte Højesteret en stopper for delstaters love, som supplerede Darwin med skabelseslære. Biskop Karsten Nissen, Viborg stift, finder teorien interessant. - Intelligent design er en meget spændende tanke, og jeg ser den som endnu en brik til en interessant diskussion om verdens tilblivelse og Guds virke i naturen. Det kan forhåbentlig bidrage til, at folk tænker sig om en ekstra gang, før de frejdigt erklærer, at kristendom og naturvidenskab er modsætninger, siger Karsten Nissen til Morgenavisen Jyllands-Posten søndag. Han finder darwinisme uforenelig med kristendommen, hvis den udelukker en skabende Gud. - Gud er skaber og til stede i verden. Hvis vi ikke kan tro det, har jeg svært ved at se, hvordan vi kan fastholde en kristen tro. Troen på, at vi ikke nedstammer fra aberne, men at Gud har skabt mennesket i sit billede, er et afgørende spørgsmål i kristendommen. Vi er ikke opstået ved en tilfældighed, siger Viborgs biskop. Det anfægter Jacobus Boomsma, som er professor i populationsbiologi ved Københavns Universitet. Moderne evolutionsbiologi har stort set forklaret, hvordan kompleksiteten i naturen hænger sammen, mener han. - Spørgsmålet er, om vi vil tilbage til middelalderen, til dengang man ikke skelnede mellem viden og tro, og det dominerende verdensbillede var baseret på en fundamentalistisk fortolkning af Det Gamle Testamente. Jeg håber det virkelig ikke, siger han til Jyllands-Posten. Søren Krarup, mangeårig sognepræst og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, ser ingen modsætning mellem videnskab og kristendom. - Darwinismen er en videnskabelig hypotese, en teori. Kristendommen har ikke noget forhold til dén teori. Kristendommen er ikke en teori, det er forkyndelse. Der er tale om to helt forskellige planer. Når man stiller det op, som om det er skabelsesberetningen over for darwinismen, så begår de, der hævder skabelsesberetningen, en afgørende fejl: De betragter den som en videnskabelig teori på linje med darwinismen, siger han til Ritzau. Hvis "intelligent design" er en ny, begavet videnskabelig teori, har den samme adkomst som darwinismen til intellektuel drøftelse. Det er "det rene nonsens", hvis "intelligent design" hævder at repræsentere skabelsesberetningen, mener Søren Krarup. - Skabelsesberetningen handler ikke om, hvordan Jorden er blevet til i den videnskabelige materielle forstand. Skabelsesberetningen handler til syvende og sidst om, at Adam stillede sig over for Guds befaling: Du må ikke spise af Kundskabens træ. Dermed bliver mennesket forandret fra at være en kødklump til at være et ansvarligt væsen. Det er skabelsesberetningens egentlige forkyndelse: At mennesket er Guds skabning. Det er noget ganske andet end en teori om "intelligent design", siger Søren Krarup. /ritzau/