Skolevæsen

Kriterierne er bare videreført

NORDJYSKE Stiftstidende har (11.10.) interviewet Bjarne Laustsen (S) efter Folketingets spørgetime 10.10. Han beskylder mig for ikke at have gjort nok for at redde Vesthimmerlands Tekstilskole i Aalestrup.

Vesthimmerlands Tekstilskole har senest været SU-godkendt fra 2001-2005. 7. oktober 2002 oplyste Undervisningsministeriet skolen om, at den fortsatte SU-godkendelse ville være betinget af, at skolen kunne dokumentere, at en høj andel af dimittenderne opnåede relevant beskæftigelse efter uddannelsens afslutning. SU-styrelsen har givet afslag på fortsat SU-godkendelse, fordi skolen ikke har ikke kunnet dokumentere en tilstrækkelig høj grad af relevant beskæftigelse. Tal fra Danmarks Statistik og EVA viser, at kun 24 procent af dimittenderne fra 2000-2002 var i relevant beskæftigelse inden for branchen i 2003. Vesthimmerlands Tekstilskoles egne undersøgelser viser, at 78 procent af dimittenderne er i beskæftigelse, heraf er 48 procent i uddannelsesrelevant arbejde. SU-styrelsen har undersøgt skolens egne tal og vurderer, at beskæftigelsesgraden ikke er blevet højere end i den tidligere undersøgelse. Det skyldes, at SU-styrelsen modsat Vesthimmerlands Tekstilskole ikke definerer for eksempel hobbypræget beskæftigelse, bibeskæftigelse eller udokumenteret beskæftigelse som uddannelsesrelevant beskæftigelse. På den baggrund har SU-styrelsen givet skolen afslag på SU-godkendelse, og skolen varsler nu lukning med udgangen af 2007. Kriterierne for tildeling af SU til SU-berettigede uddannelser blev vedtaget i 1997 af den tidligere regering under Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre - og de er videreført af den nuværende regering.