EMNER

Kritik af AVV-sag

Grundejerforening mener, at besparelser må vente til 2010-budgettet

Grundejerforeningen mener, at AVV er veldrevet og afviser besparelser i indeværende budgetår. Arkivfoto

Grundejerforeningen mener, at AVV er veldrevet og afviser besparelser i indeværende budgetår. Arkivfoto

Brønderslev Grundejerforenings formand Jørgen Jensen er forundret over den splid, der er opstået om Affaldsselskabet Vendsyssel Vests budget for 2009. Jørgen Jensen har på vegne af Brønderslev Grundejerforening bedt om en forklaring på, hvorfor udvalget for Teknik og Veje i Hjørring Kommune i november pålagde AVV at finde besparelser på budget 2009. I et brev til udvalget betegner Jørgen Jensen let sarkastisk fremgangsmåden som bemærkelsesværdig. Og grundejernes formand mener, at tiden er så fremskreden, at konkrete besparelser må vente til budget 2010. En løsning som Brønderslev Kommunes repræsentant i bestyrelsen, Jens Fjendbo Jensen, har talt for på bestyrelsesmødet i AVV i mandags. Brevet til Teknik og Veje er sendt til udvalget 5. januar, og en kopi er desuden leveret til Birthe Andersen, der er formand for AVVs bestyrelse samt til borgmestrene i de to kommuner. Mandag stod det klart, at bestyrelsen i AVVs bestyrelse er splittet i sagen. To stemte for besparelser, mens Jens Fjendbo Jensen fra Brønderslev Kommune stemte imod. Salomonisk løsning - Vi undrer os over, at et udvalg i en af kommunerne på denne måde kan tilsidesætte de to byråds budgetforlig, siger Jørgen Jensen og henviser til, at byrådet i Hjørring har godkendt taksterne for 2009. - Vi er leverandører og forbrugere til AVV, som vi for øvrigt synes er en ordentlig og veldreven forretning. Vi synes, AVV er et godt aktiv for de to kommuner, og vi håber derfor, at der findes en salomonisk løsning på det her, siger Jørgen Jensen. - Vi anerkender naturligvis de respektive kommunale udvalg og bestyrelsesrepræsentanter herfra til at udøve indflydelse på beslutningerne i AVVs bestyrelse. Men i det omtalte tilfælde, er det er uforståeligt tidspunkt. Det vil formentlig kun medvirke til frustration hos medarbejderne hos AVV og give en masse bøvl, skriver Jørgen Jensen det blandt andet i brevet fra grundejerforeningen. - Vi er ganske utrygge ved fremgangsmåden, for hvad kan der ske næste gang, spørger Jørgen Jensen. Flere i bestyrelsen Grundejerforeningen favner hele Brønderslev Kommune, og formanden appellerer til, at vedtægterne ændres, så Brønderslev Kommune bliver stærkere repræsenteret i selskabets bestyrelse. - Når man skal til at se på AVVs vedtægter for at sikre proceduren for budgetvedtagelserne fremover, skal man måske også se på bestyrelsesvedtægterne, mener Jørgen Jensen. - Hjørring kommune har godt 67.000 indbyggere, der er forbrugere og bidragydere til AVV. Brønderslev har 36.000, og derfor mener vi, at en mere rimelig fordeling af bestyrelsesposter var to repræsentanter fra Brønderslev Kommune og tre fra Hjørring Kommune i stedet for i dag, hvor Hjørring har tre repræsentanter mod Brønderslev Kommunes ene.