Kritik af bestyrelse

Debatlysten var dog lille ved generalforsamlingen i Hessels Venner

HERREGÅRDEN HESSEL har mange støtter. En stor flok af dem mødtes forleden til generalforsamlingen i støtteforeningen Hessels Venner. Arkivfoto

HERREGÅRDEN HESSEL har mange støtter. En stor flok af dem mødtes forleden til generalforsamlingen i støtteforeningen Hessels Venner. Arkivfoto

HVALPSUND:- Bestyrelsen for Hessel er uprofessionel og mangler visioner. Jeg er bange for, at tilliden til bestyrelsen er væk, og vi bør i støtteforeningen stå sammen om en opfordring til bestyrelsen om at trække sig. Sådan lød det i et indlæg fra Karen Borup, medlem af støtteforeningen Hessels Venner, på foreningens generalforsamling forleden aften. Hun havde fået ordet, efter at formanden Erik Nygaard Petersen havde holdt sin beretning, og Karen Borup benyttede lejligheden til at give sin version af forløbet omkring herregårdsforvalter Karen-Louise Smidths ansættelsesperiode og fratrædelse. Hun sagde blandt andet: - Jeg bor yderst på Louns-halvøen, og det har været en fornøjelse at køre forbi Hessel hver dag og se, hvordan der er kommet gang i fremragende, nye tiltag. Nu, hvor den daglige leder er væk, frygter jeg, at det bliver starten på en afvikling af Hessel. Hvem skal vise rundt? Hvem tager skoletjenesten? Skal det kun handle om aktivitetsdagene fremover? Karen Borups indlæg udløste en del klapsalver fra salen, men ingen debat eller svar. Lysten til at diskutere Karen-Louise Smidths fratrædelse var lille, og der blev heller ikke brugt tid på at snakke om, hvordan Hessel skal drives i fremtiden. Seks arrangementer At der holdes aktivitetsdage som sædvanligt, ligger dog fast. Bestyrelsesformand Erik Nygaard Petersen redegjorde i sin beretning for de arrangementer, som blev afviklet sidste år, og hvordan støtteforeningen havde bidraget. Han oplyste, at der i år vil blive holdt Hestedag 28. juni, hvor Hessels Venner står for ansvaret og økonomien, Høstdag 2. august, Fåredag 13. september, Pløje- og husflidsdag 27. september, Jagtdag 31. oktober samt Jul på Hessel 21. og 22. november. Erik Nygaard Petersen lagde ikke skjul på, at der var et meget dårligt arbejdsklima i Hessels Venners bestyrelse sidste år, men efter et møde med Hessels bestyrelse i september blev situationen markant bedre. Han roste Karen-Louise Smidth for hendes bidrag til, at arrangementerne havde været vellykkede, og at der aldrig har været så pænt og ryddeligt på Hessel som nu. Kontingentet stiger Bestyrelsen havde lagt op til at fordoble det beskedne kontingent, og det var der fuld opbakning til i forsamlingen. Ole Randrup rejste spørgsmålet, om man så ikke samtidig skulle droppe medlemmernes fri adgang til Hessel på dagene for de store arrangementer. - Det handler jo om at støtte Hessel, fremhævede han. Erik Nygaard Petersen argumenterede for, at mange af dem, der kommer, hjælper frivilligt til. Bestyrelsesformand Kaj Wisti Lassen, der også deltog i generalforsamlingen, gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om fri adgang eller ej ikke kan afgøres alene af støtteforeningen. Det vil nu blive taget op sammen med bestyrelsen. Af regnskabet fremgik det, at Hessels Venner i 2008 donerede en havetraktor til en værdi af knap 23.000 kroner til Hessel. Kampvalg til bestyrelsen Karen-Louise Smidth havde også bedt om ordet og redegjorde blandt andet for sit samarbejde med støtteforeningen gennem de to år, hun har været ansat. Som privatperson og medlem af støtteforeningen stillede Karen-Louise Smidth op til bestyrelsen i konkurrence med Erik Nygaard Petersen og Else Bols, der begge var på valg, og Bodil Nymark, der blev foreslået af bestyrelsen, idet der var en ledig plads efter Elke Käb. Det blev de tre sidstnævnte, der blev valgt med Bodil Nymark som den største stemmesluger.