Lokalpolitik

Kritik af byggeplaner i Højen

HØJEN:Ikke alle ser lige positivt på lokalplanforslag og kommuneplantillæg for et område til tæt-lav boligbebyggelse ved Højensvej, et forslag der nu har været til offentlig høring i otte uger. En af indsigerne opfordrer direkte til at droppe den nye lokalplan. - Fortsæt med den, der eksisterer, hvis den udstykning i det hele taget er nødvendigt. Lad være med, på grund af en fiks ide, at ødelægge noget af det, som man allerede så flot har bygget op i Gl. Skagen til glæde for kommende generationer, skriver indsigeren. En anden, der gør indsigelse mod lokalplanforslaget, mener, at kommunen er uberettiget til at bygge på noget af arealet, som i sin tid blev foræret kommunen på vilkår af, at det aldrig skulle bebygges, men stedse skulle ligge hen i frivillig fredning. Vedkommende mener heller ikke, at en anden del af arealet bør accepteres til udstykning, da en tidligere lokalplan for området forbyder det af landskabsmæssige årsager, og indsigeren mener ikke, at der er saglige argumenter for, at forholdene har ændret sig, siden man besluttede sig for dette forbud. - I øvrigt kan jeg ikke forstå, at Skagen Kommune, hvis man endelig af økonomiske årsager vil bebygge de kommunale jorder, ikke vælger at bebygge de arealer, som ligger op ad de eksisterende bebyggelser ved Sønderklit, tilføjer indsigeren i brevet til kommunen.