Lokalpolitik

- Kritik af færgefart var rent nonsens

Svenne Weinreich (S), næstformand i Hals-Egense Færgefart, skælder ud på kritikere

HALS:Det var en lettere frustreret næstformand i Hals-Egense Færgefart, Svenne Weinreich (S), der på ugens februarmøde i Hals Byråd valgte at tage bladet fra munden, da den åbne del af byrådets dagsorden var overstået. Det skete i forlængelse af en nyligt fremsat kritik af Hals-Egense Færgefart, hvor skibsfører Jan W. Jørgensen på vegne af en række skibsførere havde skrevet et brev til politikerne i Hals og Sejlflod kommuner for blandt andet at klage over den dispensations-politik, der ifølge de utilfredse skibsførere blev ført i færgefartsledelsen. I forbindelse med den kritik blev der af Jan W. Jørgensen også peget på, at den nyansatte leder af færgefarten, Michael Vestergaard, angiveligt ikke skulle være i besiddelse af de nødvendige uddannelsespapirer. - Men det er altså en direkte løgn, der slet intet har på sig, fastslog Svenne Wein-reich, der samtidig pegede på, at det i virkeligheden var en fejl i Søfartsstyrelsen, der fejlagtigt havde fået Michael Vestergaard til at fremstå som en mand uden den nødvendige uddannelse til det vævnte lederjob. Derudover pegede Svenne Weinreich på, at Jan W. Jørgensen & Co. havde kritiseret en ansættelse helt tilbage fra 1995, og mens næstformanden i den forbindelse slog fast, at det er færgefartslederen og ikke færgefartsudvalget, der forestår sådanne ansættelser, så noterede han sig også, at den nævnte medarbejder havde et uddannelsesniveau, der lå langt over det krævede - og at der derfor heller ikke i dét tilfælde var behov for én af de dispensationer, som de utilfredse skibsførere ikke bryder sig om. Endelig bemærkede Svenne Weinreich også, at Jan W. Jørgensen & Co. i klagebrevet havde skrevet, at en ansøger havde trukket sin ansøgning tilbage, da han blev ringet op og lykønsket med det nye job som færgefartsleder. Ansøgningen blev ifølge Jan W. Jørgensen trukket tilbage, fordi den nævnte ansøger angiveligt ikke ønskede at blive konfronteret med rygter om, at han havde fået stillingen via en underhåndsaftale. - Men vi kan altså ikke i færgefartsudvalget træffe beslutninger om at lukke nogles telefoner, og hvad nogle personer taler om i en telefonsamtale, det kommer ikke andre end dem ved, fastslog Svenne Weinreich, der ikke lagde skjul på sin skuffelse over, hvad der var sket i sagen om de påstået hypppige dispensations-ansøgninger i Hals-Egense Færgefart. - Det er fuldstændig forkvaklet, hvad der er kommet frem, og det hele blev endnu værre, da Hals Avis (den lokale ugeavis, red.) skrev en masse misforståede ting, der var helt forkerte, sagde han - og pegede på, at færgefartsbestyrelsen efterfølgende havde udsendt en pressemeddelelse, hvor der blev redegjort for nogle af de holdninger, som Svenne Weinreich fremkom med på byrådsmødet. - Det blev skrevet på en pæn og sober måde, og jeg synes virkelig, at det er synd, at Michael (Vestergaard, den nye færgefartsleder, red.) skal påbegynde sit nye job på den her måde, fortsatte Svenne Weineich, der slutteligt tilføjede: - Det, der i brevet til politikerne er skrevet, er så frækt og på kanten af det injurierende, at det næsten ikke er til at tro på. Det er fuldstændig skudt over målet, og jeg kan kun betragte det som det rene nonsens.