Lokalpolitik

Kritik af færre busser

NØRAGER:En spareplan fra Nordjyllands Trafikselskab (NT) rammer flere ruter i Nørager Kommune, som i stedet for bus med fast ruteplan måske skal betjenes af teletaxier. Kommunalbestyrelsen er mildest talt ikke begejstret. - NTs spareplan rammer landkommunerne hårdt. Hvad nytter det, at vi f.eks. laver fine udstykninger for at tiltrække nye borgere, når vi bliver udsat for noget sådan, beklagede Søren Munk (V), da politikerne drøftede situationen på det seneste møde. De konkrete planer rammer blandt andet rute 103 fra Nørager over Haverslev til Støvring. Den skal nedlægges. Også rute 480 i Nørager Kommune udsættes for reduktioner. Det berører f.eks. unge, der om aftenen skal til og fra ungdomsskolen i Nørager. Flere at politikerne stillede spørgsmålstegn ved de passageroptællinger, som NT lægger til grund for spareforslaget. Den kollektive trafik finansieres både af amtet og kommunerne. I år betaler Nørager over 1,3 mio. kr., og det beløb stiger næste år med 328.000 kroner på trods af serviceforringelser, oplyste borgmester Poul Larsen (K). Kommunerne har indtil 21. maj til at kommentere NTs planer.