Kritik af fattigrapport om ældre

:Konklusion:Ældre Sagen kalder rapporten urealistisk

KØBENHAVN: Fattigdom er mere udbredt blandt studerende, selvstændige og ledige end i den ældre del af befolkningen, konkluderer en rapport fra en række ministerier. Men rapporten mødes af stærk kritik fra Ældre Sagen, der kalder den for urealistisk. Den tværministerielle rapport viser, at der er cirka 9000 ældre i Danmark, som tilhører de økonomisk svagest stillede, og socialministeren konstaterer, at der er en ret begrænset gruppe. Der findes ingen officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Men i rapporten er den fastsat til en disponibel indkomst på højst 5812 kroner måneden. Det svarer til halvdelen af middelindkomsten i Danmark i 2001. Men økonom Peter Frank Jensen i Ældre Sagen er meget kritisk i sin vurdering af rapporten, som blandt andet også Finansministeriet har været involveret i. - Rapporten viser kun toppen af isbjerget, for at bruge en gammel floskel. Men når man har sat fattigdomsgrænsen så urealistisk lavt, så bliver gruppen også begrænset, siger Peter Frank Jensen til Ritzau. Han henviser til, at en pensionist i gennemsnit bruger 4500 kroner om måneden på husleje, varme og el. Det vil sige, at pensionisten på fattigdomsgrænsen kun vil have 43 kroner tilbage at leve for om dagen. - Og det er slet ikke realistisk. Derfor skal fattigdomsgrænsen også hæves, hvis vi vil have et realistisk billede af, hvor mange pensionister der lever økonomisk udsat, siger Peter Frank Jensen. Undersøgelsen viser også, at fattigdom er meget mere udbredt i andre befolkningsgrupper. Og det vil ikke ændre sig, selv om fattigdomsgrænsen blev hævet. Men dertil siger Peter Frank Jensen, at eksempelvis studerende, hvor økonomisk fattigdom er mest udbredt, er i en livssituation under forandring. - Når man er under uddannelse, har man også udsigt til at få et arbejde og dermed også en højere indtægt. En pensionist er derimod økonomisk set i en permanent og fastlåst økonomisk situation. Peter Frank Jensen konstaterer, at 150.000 personer i Danmark kun har deres folkepension at leve for. Det svarer til cirka 5400 kroner efter skat om måneden. Dertil vil de fleste få supplerende ydelser som for eksempel boligtilskud. - Det tal - de 150.000 - er et mere realistisk bud på omfanget af økonomisk udsatte ældre i Danmark, siger Ældre Sagens økonom. Men socialminister Henriette Kjær (K) er glad for den officielle rapport. - Jeg synes, det er glædeligt, at analysen viser, at langt de fleste ældre har udmærkede økonomiske vilkår. De svagest stillede udgør en ret begrænset gruppe, siger hun i en kommentar. Både Venstre og De Konservative gav onsdag udtryk for, at der var grund til at overveje, om de 500 millioner kroner, der bruges på ældrechecken, kunne bruges bedre. Men Dansk Folkeparti fastholdt, at pengene fortsat skal tilfalde de ældre. /ritzau/