Retspleje

Kritik af folkeretten er på forkert og farlig kurs

FN:Niels V. Skipper Petersen, Hirtshals, mener i 16.12. i endnu et indlæg om Irak-angrebet, at "folkeretten forbliver en farlig fiktion", ja, i værste fald en "livsfarlig fiktion". Han skriver bl.a., at der ikke er en international lovgivningsmagt, der kan håndhæve folkeretslige reglers overholdelse, og det har han da ret i. Men vi kan da heldigvis godt have internationale retsregler uden at have en overordnet lovgivningsmagt. Og jeg tror helt bestemt, at alle med bare lidt interesse for udenrigspolitik udmærket forstår, hvad folkeret er. Uden at definere dette begreb med højtravende og flotte ord er det vel enkelt sagt, at folkeretten er et sæt idealregler for god opførsel landene imellem, bygget op gennem vores eneste folkeretlige organ FN og på folkeretlige og menneskeretlige aftaler, der bør gælde i både fredstid og krigstid. NVSP har så desværre også ret i, at vi mangler et mere fuldkomment international retssystem. Men dette skyldes jo netop stormagter som det tidligere Sovjet og den nuværende eneste supermagt USA, som han åbenbart ynder at lovprise. Det er således USA, der har nedlagt flest vetoer i FN og forhindret en lang række resolutioner bla. om Israels tilbagetrækning fra besat område i at blive ført ud i livet. Hvorfor har NVSP aldrig i sine mange avisindlæg berørt dette problem? Det er trist, at han i stedet fortsætter sin nedgøring af FN og folkeretten. Og hvad være er, så har han desværre ikke indset, at alternativet til FN og folkeret er det værst tænkelige for små stater, nemlig supermagts-diktatur. Dette vil han kunne få bevidst ved at fremskaffe Bush' tænketanks planer om en jordisk fremtid, hvor USA styrer alt! For at kunne forstå vi andre fæle "socialister og pacifister"s frygt for en sådan udvikling, må NVSP orientere sig lidt bedre om stormagtspolitik og her især om USA`s hidtidige stats-egoistiske udenrigspolitik. Jeg skal her blot nævne støtten til forskellige fæle diktatorer i verden – også Saddam Hussein, så længe det passede i USA's kram. Hvor mange mennesker nåede feks. Chiles tidligere diktator Pinoché at torturere og dræbe? Og hvor mange vietnamesere dræbtes ud over en million, der fortsat lider og dør pga. af USA`s barbariske giftangreb i dette land? Men lad blot NVSP fortsat støtte Bush, Blaier og Fogh, blot han undlader at antyde, at vi andre "holdt hånden over Saddam".- Dette finder jeg mig ikke i. Det er kun godt, at denne skurk nu er fanget, -og vi "pacifister" havde såmænd heller ikke noget imod at få ham fjernet - end ikke med våbenmagt, når andre muligheder var udtømt. Men skulle der bruges våbenmagt, skulle det naturligvis være en FN-aktion. Og jo, dette kunne sikkert være sket, hvis USA havde ladet våbeninspektørerne fuldføre deres arbejde. Men desværre var Bush utålmodig efter at vise sin magt og at bruge sine nye våben. Og værst af alt, ved denne handling var USA, England mfl. - og Danmark - med til at gøre det internationale retssystem/folkeretten endnu mere ufuldkommen. Det var en utrolig trist handling fra den borgerlige regering og DF's side. Den tidligere massive politiske enighed om Danmarks udenrigspolitik gik fløjten, og man var med til at undergrave den internationale retssikkerhed, som er livsnødvendig (og ikke "livsfarlig") – især for små og mindre stater i verden. Kort og godt, Skipper er i denne sag på både forkert og farlig kurs!