Kritik af giftforsøg med mennesker

Videnskabsetisk formand kalder forsøg med insektgift for helt uacceptabel manipulation

LEMVIG:Cheminova møder nu voldsom kritik både i USA og herhjemme for i flere tilfælde at have lavet forsøg, hvor virksomheden lader mennesker spise insektgift. Ifølge Cheminova er forsøgene, der har fundet sted i Skotland i 2000 og 2004, nødvendige for at få præcis viden om stoffernes virkning på mennesker, og de kan derfor ikke erstattes af forsøg på f.eks. rotter. Ifølge en rapport til den amerikanske kongres er mindst 40 personer blevet bedt om i forsøg at indtage sprøjtegifte uden at være tilstrækkeligt informeret om, hvad de deltog i. Giftstofferne, som forsøgene drejede sig om, var Malathion og Dimethoat, som bl.a. bruges til dræbe moskitomyg og bomuldsbiller. Formanden for Den Centrale Videnskabsetiske Komité i Danmark, Finn Kamper-Jørgensen, kalder forsøg af denne type for "fuldstændig uacceptabel manipulation med mennesker". - I Danmark har vi en meget striks lovgivning for at forhindre, at der laves vanvittige forsøg med mennesker. Lovgivningen kræver dels, at forsøget er grundigt godkendt i det videnskabsetiske system af både eksperter og lægfolk og dels, at forsøgspersonerne er nøje informeret om alle aspekter af, hvad de går ind til. Og hvis disse to ting ikke er helt i orden, som det tyder på i denne sag, så er forsøget helt uacceptabelt og ville formodentligt i Danmark føre til en politianmeldelse, siger Finn Kamper-Jørgensen til Ritzau. Forsøgspersonerne skal således informeres både skriftligt og mundtligt om indholdet i forsøget og mulige risici, ligesom de skal have betænkningstid, inden de deltager. Cheminova fremhæver, at forsøgene er lavet på anerkendte laboratorier i Skotland, men det er helt ligegyldigt, ifølge Finn Kamper-Jørgensen. - Det er jeg helt ligeglad med, hvis den officielle godkendelse af forsøget ikke er i orden, og forsøgspersonerne ikke er tilstrækkeligt informeret, siger han. - Jeg har meget svært ved at forestille mig, at den slags forsøg overhovedet ville kunne godkendes i Danmark. Selvom forsøgene er foregået i Skotland og ikke her i landet, så mener jeg, at de må være omfattet af den samme strenge standard, som gælder i resten af EU. At en dansk virksomhed får lavet forsøg i udlandet, der set med danske øjne er etisk uacceptable, er meget svært at forstå, siger Finn Kamper-Jørgensen. Han mener desuden som professor Finn Bro-Rasmussen, der er ekspert i kemiske stoffer, at forsøgene formentlig er overflødige, da der i forvejen er meget stor viden, om stoffernes giftighed. Desuden kan giftstoffernes virkning afprøves i såkaldt "naturlige forsøg" - Der er jo masser af mennesker, der udsættes for disse stoffer ude i den virkelige verden. Dem kan man jo måle på i stedet i forsøg at give giftstoffer til mennesker, som risikerer, at giften ophobes i kroppen eller hos kvinder videregives via modermælken til spædbørn, siger han. Også formanden for Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi, Hanne Severinsen (V) fra Skjern påpeger, at forsøg af denne slags skulle for en videnskabsetisk komité, hvis de skulle foretages i Danmark. - Og som jeg har fået forsøgene beskrevet, så tvivler jeg på, at de ville tillade dem, siger Hanne Severinsen til DR Radio Midt & Vest. Sagen er kommet frem i forbindelse med en debat i USA om afprøvning af stoffer på mennesker i forbindelse med fastsættelse af grænseværdier. Amerikanske politikere og organisationer anklager Cheminova og en række andre sprøjtemiddelfabrikanter for med i alt 22 forskellige forsøg at have handlet uetisk. De beskyldes også for at have brudt Nürnberg-konventionen, der blev lavet efter anden verdenskrig for at forhindre, at læger eksperimenterer med mennesker. - Pesticider har intet med medicin at gøre og vil aldrig kunne bruges til at helbrede. Sådanne forsøg er uetiske, siger direktør i Alliance for Human Research Protection, Vera Sharav til De Bergske Blade. Ifølge en rapport til den amerikanske kongres lavede Cheminova et forsøg i Skotland i år 2000 og igen sidste år. I de to forsøg er mindst 40 personer sammenlagt blevet bedt om at spise pesticider, der er et pænere ord for insektgifte. Det drejer sig om de to stoffer Malathion og Dimethoat, som bl.a. bruges til dræbe moskitomyg og bomuldsbiller. Cheminovas informationschef Kurt Aabo afviser kritikken. - Vi har ingen videnskabelige og etiske betænkeligheder ved forsøgene. De foregår uden helbredsrisiko og med meget lave doser, og forsøgene følger en række retningslinjer, herunder sikring og informering af testpersonerne, siger Kurt Aabo. /ritzau/