Lokalpolitik

Kritik af idrætssamvirkets formand

- Du burde bede Ulrik Sørensen holde kæft, lyder det fra FIF til Otto P. Kjær

FJERRITSLEV:Et væsentligt punkt i Otto P. Kjærs formandberetning på repræsentantskabsmødet i Idrætssamvirket i Fjerritslev kommune var den markante kritik, som formand for Fjerritslev Idrætsforboldafdeling Leif Nielsen rettede mod Otto P. Kjær på generalforsamlingen i FIF. - Leif Nielsen gav udtryk for, at Fjerritslev Idrætsforening ville ud af idrætssamvirket. Begrundelsen skulle være min kritik og mistænkeliggørelse af Han Herred Fritidscenters bestyrelse og ledelse, og da fritidscenteret er FIFs største samarbejdspartner, bør FIF ikke være medlem af idrætssamvirket. Det skulle reelt have kostet FIF et større beløb og idrætssamvirket arbejder ikke mere for bedre forhold. - Jeg er sikker på, at FIF og de øvrige medlemsforeninger har fået bedre økonomiske vilkår på baggrund af de ting som bl.a idrætssamvirket har medvirket til siden stiftelsen i 1993, sagde Otto P.Kjær og nævnte delvis refusion af dommerregninger, medlemstilskud til medlemmer udenfor kommunen, fuld refusion til banekridtning, tilskud til indfrielse af lån i klubhuse, rabat-annonceaftale, ølbevilling til klubhuse, finansieringsmodel for ombygning af klubhus m.m. - Det er rigtigt, at jeg som politiker på kommunalbestyrelsesmøder har deltaget i debatten om lovligheden af det kommunale tilskud til den erhvervsdrivende fond HHF, men det er vel både min ret og min pligt, specielt når Statsamtet ikke har kunnet godkende den af bestyrelsen valgte fordelingsnøgle på fællesomkostningerne i fondens regnskab, et synspunkt jeg enig i. Men det er saglig kritik og ikke mistænkeliggørelse, og jeg er ikke inhabil på grund af min formandsport i Idrætssamvirket, sagde Otto P. Kjær. - Min plads i Idrætssamvirkets bestyrelse er sket ved et valg fra foreningsmedlemmerne, og jeg har et ønske om at arbejde i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil varetage idrættens interesser. - Det er vel ikke unormalt at have tillidsposter flere steder, og Idrætssamvirket har ikke på repræsentantskabsmøder i HHF stillet spørgsmål om sagen i Statsamtet, men der er stillet andre relevante spørgsmål på disse møder, og det er vel også meningen med et repræsentantskabsmøde, at der kan være en debat, og det uanset at idrætten har flertal i bestyrelsen. - Jeg håber og forventer, at FIF kommer til den konklusion, at de fortsætter medlemskabet af idrætssamvirker til gavn for dem selv og andre foreninger i Fjerritslev kommune og senere i den nye storkommune, sagde Otto P. Kjær. Formand for FIF Søren Jensen oplyste, at FIF havde valgt at holde lav profil i debatten om fritidscenterets regnskaber. - Men vores holdning er, at vi melder os ud af idrætssamvirket. Du skal varetage vores interesser som formand og det mener vi ikke, at du har gjort. Om Ulrik Sørensens (læserbrevskribent i sagen om HHF's regnskaber, red.) rolle lød det vredt fra Søren Jensen: - Du sidder og klør ham på ryggen, han skriver brevene, og du lægger navn til. Du burde bede ham om at holde kæft. Til dette svarede Otto P. Kjær, at det er urimeligt at blande ham ind i Ulrik Sørensens polemik. - Jeg må som kommunalpolitiker forholde mig til de sager, der bliver forelagt. Formand for Thorup- Klim Boldklub Lasse Jacobsen var betænkelig ved FIFs udmeldingsvarsel. - Hvis den absolut største forening melder sig ud, kan det blive begyndelsen til opløsning af samvirket, sagde han. - Hvis der fra Statsamtet kommer en endelig afklaring, er det så slut med debatten om fritidscenteret, spurgte Lasse Jacobsen. Til det svarede Otto P. Kjær, at det kunne han ikke svare på. - Jeg må fortsat forholde mig til det, der bliver fremlagt i kommunalbestyrelsen. nca