Kritik af klageudvalgs sammensætning

Politikere efterlyser repræsentanter for ofre og pårørende i justitsministerens politiklageudvalg

AALBORG:Et uafhængigt udvalg nedsat af justitsministeren skal kulegrave det danske politiklagesystem og på den baggrund komme med forslag til, hvordan et nyt klagesystem kunne se ud. Men spørgsmålet er, om ofrene og de pårørende, som har været i klemme i systemet, bliver hørt. Ud af udvalgets 15 medlemmer kommer otte fra klagesystemet, og formanden for Folketingets retsudvalg Peter Skaarup (DF) vil tage spørgsmålet op på dagens samråd med justitsministeren. - Vores holdning er, at justitsministeren skal kigge sig om efter repræsentanter, der kan være kritiske over for systemet, for det nytter selvfølgelig ikke noget, at det udelukkende er systemets egne folk, der er repræsenteret i det udvalg. - Jeg håber, at udvalget er - og bliver - bredt sammensat, så de tanker og ideer, der er af forskellig art, bliver repræsenteret der, siger Peter Skaarup. Næstformanden er heller ikke tilfreds. - Jeg vil nok sige, at jeg mangler en repræsentant for offentligheden, en repræsentant for pårørende, eller nogen, som har oplevet den her type af sager, eller som i hvert fald har været med til at fortolke den her type af sager, således at de synspunkter kan komme ind i udvalgsarbejdet. - For det er min bekymring, at man retter en lille bitte smule på tingene, og så fortsætter vi i virkeligheden med de samme problemer, siger Anne Baastrup fra SF. Samme holdning har socialdemokraternes retsordfører Morten Bødskov. - Når man kigger på deltagersammensætningen, kunne man sagtens argumentere for, at der skulle være andre med i det her udvalgsarbejde. - Eksempelvis kan man sige, at de grupper, som flere gange har ytret, at de ikke har tillid til det her system, ville være naturlige at tage med i den her sammenhæng, siger Morten Bødskov. Justitsministeren afviser kritikken. Hun mener ikke, at nogen i udvalget automatisk vil arbejde på at bevare det nuværende system, og i øvrigt henviser hun til, at kritikerne også kommer til orde i udvalget. I den sammenhæng peger hun på, at professor Gorm Toftegaard Nielsen er med, at Amnesty International er med og at de beskikkede advokater, som normalt repræsenterer ofrene, er med. - Altså, jeg har meget svært ved at se, at vi skulle have glemt nogen. Men det er da klart, at jeg lytter da gerne, hvis der er nogen, der meget overbevisende kan argumentere for, at der er nogen helt åbenlyse, der mangler på listen, siger Lene Espersen (K). Behændig balancegang Fra flere sider bliver ministeren rost for beslutningen om at nedsætte et udvalg, der skal kulegrave politiklagesystemet. Ekspert i strafferet docent lic. jur. Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet er overbevist om, at NORDJYSKE’s dækning af problemerne i politiklagesystemet har overbevist ministeren om, at der er behov for en kulgravning af området. Han bemærker, at ministeren formulerer behovet for en undersøgelse og ændringer uden at kritisere det bestående system. - Ingen justitsminister kan give udtryk for mistillid til en ordning, der er forankret hos ministerens egne statsadvokater, og som politifolk er godt tilfredse med og gerne vil bevare. Ellers ville ministeren få store problemer med personalemoralen og samarbejdsklimaet. Derfor er det klogt af ministeren at begrunde nedsættelsen af udvalget med, at det til trods for ordningens påståede fortræffeligheder kniber med befolkningens tillid. På den måde fornærmer hun ikke nogen, men opnår alligevel at vise lydhørhed over for den megen kritik, siger Jørn Vestergaard. Amnesty International, som tidligere har udtalt hård kritik af det danske politiklagesystem er inviteret med i udvalget, men har endnu ikke besluttet, om organisationen kan sidde med i et udvalg nedsat af regeringen. Men selve beslutningen om at nedsætte et udvalg roses fra organisationen. - Det er positivt, at justitsministeren nu tager initiativ til at få kulegravet den nuværende praksis i politiklagenævnene, der har eksisteret i ti år i sin nuværende form. Amnesty International hilser det velkomment, at ministeren vil sikre større uvildighed og en hurtigere sagsbehandlingstid af klager over politiet. lyder det i en udtalelse fra Amnesty International.