Kritik af ministerium

KØBENHAVN:Det er Integrationsministeriets pligt at undersøge, om integrationsloven virker efter hensigten. Ministeriet har imidlertid ifølge Rigsrevisionen svigtet sin opgave og opfordres nu til at gøre noget ved det. Kritikken fremgår af Rigsrevisionens undersøgelse, som blev offentliggjort mandag, og som behandles af statsrevisorerne på et møde onsdag. Den nye integrationslov trådte i kraft 1. januar 1999. Formålet med loven er at gøre nyankomne udlændinge selvforsørgende så hurtigt som muligt, at sikre dem mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre borgere og endelig at lære den enkelte udlænding om det danske samfunds normer og værdier. Det sker gennem et treårigt introduktionsprogram med danskundervisning, kursus i samfundsforståelse og eventuel aktivering. Hvor det tidligere var Integrationsministeriets opgave at få udlændinge integreret, ligger opgaven nu ude i landets kommuner. Men da staten fortsat bidrager med ca. 3,5 milliarder kroner årligt til integrationsindsatsen i kommunerne, har ministeriet derfor fortsat en række opgaver i den forbindelse. Bl.a. skal ministeriet vurdere, om integrationslovens formål indfries. Rigsrevisionen har derfor undersøgt, hvordan ministeriet har forvaltet disse opgaver fra lovens ikrafttræden til og med 2002. I undersøgelsen hedder det, "at Integrationsministeriet ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt, om integrationslovens formål indfries". Med andre ord aner man ikke, om de udlændinge, der kommer igennem integrationsforløbet, nu også bliver integreret. For at finde ud af det kræves imidlertid, at ministeriet definerer, hvad det er, udlændinge skal opnå i integrationsperioden. Og også på det punkt rammer Rigsrevisionens kritik. For integrationslovens formål er simpelthen for abstrakt til at kunne måle noget som helst, mener Rigsrevisionen. F.eks. gør Integrationsministeriet ikke klart, hvad man mener med, at en udlænding skal have grundlæggende forståelse for det danske samfunds værdier og normer. /ritzau/