Kritik af ministers hukommelse

Flemming Hansen glemmer, at lavere priser på bus- og togbilletter blev indført for at hjælpe folk med få penge, siger oppositionen

KØBENHAVN:Trafikminister Flemming Hansen (K) omskriver virkeligheden i sin begrundelse for, at regeringen fjerner statens tilskud til billigere bus- og togbilletter på 360 millioner kroner. Det siger oppositionens medlemmer, som i sin tid forhandlede tilskuddet på plads. - Baggrunden for at fjerne tilskuddet er, at det ikke har nogen effekt. Det har vist sig, at det ikke har givet flere passagerer, sagde Flemming Hansen til Politiken i tirsdags. Men formålet med tilskuddet var ikke at tiltrække flere passagerer. Det blev vedtaget af SR-regeringen og venstrefløjen for at kompensere de økonomisk dårligst stillede, da partierne strammede den danske økonomi op - med det såkaldte grønærtforlig - i 1997. - Begrundelsen var ikke at understøtte bus- og togtrafikken som sådan. Vi ville kompensere folk med lave indkomster for opstramningen, og da de oftest benytter kollektiv transport, valgte vi at sætte priserne på busser og tog ned, siger Socialdemokratiets finansordfører, Pia Gjellerup. - Selvfølgelig havde vi i tankerne, at det er godt for miljøet at få flere til at benytte busser og tog. Men det var et biprodukt af forliget, understreger hun. Aftalen gik ud på at sænke priserne på bus- og togbilletter med ti procent. Det udløser til næste år 300 millioner kroner til de amtslige trafikselskaber og 60 millioner til DSB. Men fra 2004 vil regeringen tage pengene og overføre dem til Banestyrelsen, så den kan forbedre jernbanenettet. Amternes trafikselskaber vurderer, at ti procent dyrere billetter vil skræmme passagerer væk og overvejer derfor at lukke en række busruter i tyndtbefolkede områder. Også den daværende trafikminister Bjørn Westh (S) husker de billigere billetter som en håndsrækning til de økonomisk ringest stillede. - Vi havde klart et socialpolitisk sigte med tilskuddet, siger Bjørn Westh. Samme melding kommer fra Enhedslistens Frank Aaen og SF's Aage Frandsen, der dengang sad med ved forhandlingsbordet. - Det er ulykkeligt, hvis regeringens besparelse rammer folk i tyndtbefolkede egne på landet. For de, der kører i bus dér, har ikke mange penge. Og de var netop dem, vi ønskede at hjælpe med forliget i 1997, siger Aage Frandsen. Trafikministeren ønsker ikke over for avisen at uddybe sine bevæggrunde til besparelsen.