Retspleje

Kritik af nyt klagenævn

Dansk Handel & Service finder nævn mod diskrimination overflødigt

KØBENHAVN:Dansk Handel og Service er utilfreds med forslaget om et nyt klagenævn mod diskrimination. Erhvervsorganisationen mener, at modellen udgør en forringelse af retssikkerheden for både lønmodtagere og arbejdsgivere, fordi der kun behandles sager på et skriftligt grundlag, siger underdirektør i Dansk Handel og Service Laurits Rønn. - I princippet skal det nuværende Ligestillingsnævn afvise sager, der kræver vidneførsel, men det er vanskeligt at forestille sig en sag om forskelsbehandling på grund af køn, alder, handicap, og så videre, der ikke kræver vidneafhøring. Det er vor erfaring, at alt for få sager afvises af Ligestillingsnævnet, hvilket giver risiko for forkerte afgørelser, fordi vidnerne ikke bliver hørt, siger han. Det betyder længere sagsbehandlingstider, fordi sagerne skal for de civile domstole, hvis en af parterne ikke accepterer nævnets afgørelse. Laurits Rønn fortæller, at Dansk Handel & Service løbende indbringer Ligestillingsnævnets afgørelser for domstolene. Erfaringen viser, at domstolenes afgørelser i høj grad bygger på vidneudsagnene: - Et nyt nævn er overflødigt, fordi vi allerede har et velfungerende domstolssystem, der håndterer den slags sager, mener han. Center roser nyt nævn Regeringen kommer med forslaget om det nye nævn efter årelang kritik, efter at den nedlagde Nævnet for Etnisk Ligestilling. Det nye Det Fælles Klagenævn for Ligebehandling skal tage sig af alle klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse, politisk anskuelse eller seksuel orientering. Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, DRC, har flere gange kritiseret, at Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har haft mindre kompetence end Ligestillingsnævnet. For eksempel kan klagekomitéen ikke tilkende godtgørelser eller føre sager ved domstolene. - Vi er meget glade, og Ligestillingsnævnet er det helt rigtige forbillede, siger jurist Line Bøgsted fra DRC. DA frygter usund kultur Dansk Arbejdsgiverforening mener derimod, at det nye nævn blot vil styrke en usund “klik- og klag”-kultur. - Med et fælles klageorgan understøtter regeringen tendensen mod skabelsen af et samfund, hvor alle opfattes som potentielle ofre, siger ansættelsesretschef Flemming Dreesen. Han mener, at klagemulighederne i det nye nævn bliver for omfattende. For eksempel har klager over manglende ansættelse på grund af “social oprindelse”, “alder” og “handicap” et ukendt klagepotentiale, mener Flemming Dreesen. - Rækkevidden af regeringens ønske om flere klager er således ganske uoverskuelig, og klagenævnet har derfor potentialet til at udvikle sig til rent smagsdommeri, siger han./ritzau/