Kritik af plan for nyt City Center

Flere boliger og ramper med nedkørsel til p-hus i Rendsburggade

Martin Frandsen
Så­dan er det pla­nen, at det ny Friis City Cen­ter skal tage sig ud set fra Ny­torv.
Trafikpolitik 1. maj 2007 06:00

AALBORG: Allerede inden den ny lokalplan for det kommende City Center Friis på den gamle Magasin- og Metaxgrund nærmest er pakket ud af kuverten, har et flertal i byrådet sagt god for seks af de otte ændringer til planen, som bygherren A. Enggaard A/S ønsker. Dog besluttede et byrådsflertal også, at den ene af ændringerne - nemlig op- og nedkørselsramper placeret i selve Rendsburggade til det underjordiske p-hus - skal godkendes i teknisk udvalg, når der er tegninger for ramperne. Til gengæld kunne hverken Tommy Eggers (DF) eller Sigvart Sigvartsen (S) gå ind for ændringerne af lokalplanen. Behov for ny plan Begge ser det som et stort problem, at der ikke er et visuelt projektforslag at tage stilling til. Mens Sigvart Sigvartsen stemte imod de otte ændringer til lokalplanen, gik Tommy Eggers et skridt videre og foreslog, at lokalplanen skulle falde til fordel for en ny. Han hæfter sig ved lokalplanens ord om, at nyt byggeri, anlæg eller ændret anvendelse i strid med lokalplanens principper, kun kan etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. - Der er juridisk ikke nogle hindringer for at dispensere så voldsomt. Men ansøgningerne er så afvigende, at det vil være bedst for byen og ejeren med en ny lokalplan, sagde Tommy Eggers, som finder, at nogle af ændringerne er ganske fornuftige, særligt et p-hus under jorden. Nedkørsel i vejen Derimod er han ikke vild med bygherrens ønske om at få anlagt ramper til op- og nedkørsel til det underjordiske p-anlæg ude i selve Rendsburggade - og ikke som en port og et vejforløb ind gennem en bygning. Han mener, det vil skæmme Rendsburggade og være til gene for trafikken til og fra Nytorv, herunder varekørsel. Denne indsigelse har også Dansk Supermarked gjort på vegne af Salling og Føtex. - Med en bebyggelsesprocent på 500 vil der være cirka 34.000 kvadratmeter til bolig- og erhvervsareal, så skulle man jo nok kunne anvende et par hundrede kvadratmeter til indvendige ramper, sagde han. På vegne af Socialdemokraterne forslog Arne B. Schade, at når tegningerne til ramperne er klar, så skal de til behandling i teknisk udvalg. Og det blev vedtaget. Arkaden nummer to Partifællen Sigvart Sigvartsen frygter, at det nye byggeri med dispensationerne kan blive et Kennedy Arkaden nr. 2 og vil ikke passe ind i sine omgivelser. Han hæfter sig også ved processen for lokalplanen, der i første omgang ikke opererede med et p-hus under, men over jorden. - Da kommunen ville sætte Metaxgrunden til salg, kom der en henvendelse fra den nuværende ejer med ønske om en tilretning af planen. Det gjorde vi og sendte arealet i offentlig udbud. Efterfølgende har vi gang på gang ændret lokalplanen. Ved at tillade p-huset i jorden er vi med til at sikre, der kan tilføres mange flere kvadratmeter boliger og erhverv på grunden, sagde Sigvart Sigvartsen. - Spørgsmålet er, om at vi med de nye byggemuligheder er med til at øge områdets værdi, og om det er lovligt at gøre det så vidt, spurgte han. Henrik Thomsen (SF), der er tidligere teknisk rådmand, afviste kritikken. - Der er ikke noget at komme efter, og man skal passe på med at drage forhastede konklusioner. Nu får vi en mere optimal løsning for anvendelighed, aktiviteter og samspil med byen, sagde han og tilføjede, at man ikke havde forestillet sig et p-hus under jorden, da kommunen sendte grunden i udbud. - Selv om grunden nu skulle stige i værdi, så bliver det meget dyrt at bygge p-anlægget, sagde han. Mariann Nørgaard (V), der er nuværende teknisk rådmand, afviste Tommy Eggers mening om, at dispensationerne fra lokalplanen er for vidtgående. - Rendsburggade er ekstraordinært bred, og der vil komme en brugervenlig løsning med trafiksignaler, og uden at der bliver ændret væsentligt på trafikadgangen, sagde hun og understregede: - Bygherren bestemmer ikke, hvordan lokalplanen skal se ud, men der har været et samspil, og det er godt, fordi det har givet ideen om et p-hus under jorden, sagde hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...