Lokalpolitik

Kritik af S-melding i skoledebat

GJØL:Der var kritik af Socialdemokratiets fremfærd i debatten om skolestrukturen i Aabybro Kommune, da Gjøls Venstre Vælgerforening havde generalforsamling på Gjøl Kro med 11 deltagere tirsdag aften. I sin beretning pegede formanden, Jesper Rom Andersen, på, at byrådet bør give tid og plads til en debat om bla. placeringen af 7. klasserne, og han kritiserede socialdemokraterne for at melde deres holdning ud alt for tidligt. - Demokrati bygger ikke blot på 17 personer, der sidder i et byråd, men også på en lang række mennesker, hvad enten de er aktive i et politisk parti, skolebestyrelser eller et helt tredje sted, sagde Jesper Rom Andersen. - Det er vigtigt, at de 17 som er valgt giver demokratiet tid og ikke som i den seneste skoledebat, som Socialdemokratiet med brask og bram melder sin mening ud, selv om det var et enigt kulturudvalg inkl. socialdemokraterne, der sendte spørgsmålet i høring, sagde han. - Det er fuldt forståeligt, hvis der er nogen, der føler sig til grin rundt omkring. Ting som dette er med til at svække demokratiet og give befolkningen følelsen af afmagt over for "systemet", tilføjede Jesper Rom Andersen. Han opfordrede til alligevel at tage del i den offentlige debat, for så længe der ikke er truffet en afgørelse er det ikke for sent at give sin mening til kende. Desuden kom Jesper Rom Andersen ind på kommunalvalget i efteråret i 2001, der gav Venstre flertal i byrådet. - Det kan bruges til mange ting, men vælgerne har sikkert givet flertallet for, at den stabile linie i kommunen skulle fortsætte, en linie der kom til udtryk i budgettet for 2003, sagde han. Der var genvalg af formand Jesper Rom Andersen samt bestyrelsesmedlemmerne Aage Pedersen og Mogens Poulsen. Venstre på Gjøl havde sidste år en fremgang på to medlemmer til 73. Efter generalforsamlingen fortalte kommunaldirektør Henrik Hartmann om " Aabybro Kommune nu og i fremtiden". Efterfølgende var der debat om en evt. ny kommunestruktur. Der var enighed, at den nuværende struktur bør fortsætte, da der ikke knne fidnes argumneter for, at en større kommune skulle være bedre eller billigere, kun at afstanden til rådhus og politikere ville blive større.