EMNER

Kritik af salmer tyndt bras

I et noget trist avisinterview tilkendegiver Margrethe Auken, der er præst og EU-parlamentariker, sin uforbeholdne mening om de nye salmer i Den Danske Salmebog. Hun siger ligeud: ”Min almindelige vurdering er, at det er noget tyndt bras!”.

Den diskvalificerende udmelding virker meget skuffende på mig som mangeårig kirkesanger, og på enhver, der har lært at holde af og har fundet stor kvalitet i de nye salmer. Derfor kan jeg fornemme, at udmeldingen snarere kommer til at virke som en bumerang; dette australske kastevåben har ifølge mit leksikon den egenskab, at det vender tilbage til afsenderen, når det ikke rammer sit mål. Uden at kende til Margrethe Aukens teologiske baggrund, indsigt eller ståsted, har jeg da hidtil betragtet mennesket og politikeren Margrethe Auken som en fornuftig og rimelig velorienteret person. Men med de negative synspunkter, hun har lagt for dagen, kan jeg kun se det positive i og være taknemlig for, at hun ikke havde sæde i Salmebogskommissionen. Det er muligt, at Margrethe Auken gennem sin teologiske uddannelse og forkynderbaggrund har erhvervet sig en eller anden fastlåst mening om, hvordan en salme skal være, og at der endelig ikke må ske ændringer i dette fastlåste system. Et sådant syn kan man måske forvente at finde hos bedagede kirkegængere, som aldrig har affundet sig med, at Salmebog for Kirke og Hjem blev udskiftet i 1953, og som lader sig forstyrre af alt nyt. Men så sandt som vi så ivrigt og gerne besynger, at der er højt til loftet i den danske folkekirke, synes det besynderligt, at noget levende kristenmenneske kan komme med tilkendegivelser, som dem Margrethe Auken offentligt giver udtryk for. Det er nemlig ikke mindre end usandt, når Margrethe Auken påstår, at de udvalgte nye salmer ”er noget tyndt bras . .”. Som en konsekvens af, at vi i Danmark skulle have en ny salmebog, ville det jo kun give mening, hvis den kom til at indeholde nye salmer. For at få plads til dem, måtte man naturligvis lade ca. lige så mange af de gamle forsvinde. Det er heller ikke sandt, at de kasserede salmer er blandt de ”gamle og elskede”; de kasserede er hovedsageligt salmer, som stort set var gået af brug. Nok var de ”gamle”, men de var netop ikke ”elskede”! Det er en afslørende og fattig salmesmag, Margrethe Auken lægger for dagen, når hun kan krumme tæer og blive sur over de nye salmer. Der kan vel være enkelte fejlvalgte blandt de nye salmer, men i det væsentlige er der tale om rigtig gode salmer i moderne klædedragt. Undertiden i et ligefremt sprog, men på smuk poetisk måde udlægger disse salmer det kendte evangelium på en ny og overraskende måde, og vi får lov til at synge dem på nye spændende melodier. I dag i Budolfi kirke sang vi dåbssalmen ”Fyldt med glæde over livets under” samt ”Herre, du vandre forsoningens vej” og ”Du, som gir os liv og gør os glade”. Det var festligt! Ikke mindst de tilkomne salmer gør, at Danmarks salmebog forbliver verdens bedste salmebog.