Kritik af skatte- stoppet

SYVSTEN:Man skal ikke forvente, at Kristeligt Folkeparti bliver part i en generel finanslovsaftale med regeringen. Det skyldes primært, at partiet er mere end almindelig træt af regeringens skattestop. Det sagde den kristelige gruppeformand Mogens Nørgård Pedersen, da han deltog i et møde på Syvsten Kro arrangeret af den lokale vælgerforening. - Det samlede skattetryk i Danmark skal ikke stige, Men vi kan ikke tilslutte os regeringens skattestop i den udformning, det har fået. - Når regeringen fastfryser skatter og afgifter på 2002-niveau, så bliver resultatet tilfældige skattelettelser til for eksempel bolig- og bilejere. Det er ikke visionært nok, sagde Mogens Nørgård Pedersen. Han henviste også til, at vismændene i en rapport fra maj understregede, at skattestoppet har uheldige økonomiske konsekvenser. Formanden fortalte, hvad folketingsgruppen vil arbejde for i den kommende tid. Blandt forslagene er oprettelse af social- og sundhedscentre over hele landet, øget social indsats over for prostituerede og en lov, der sikrer et hospice i hvert eneste amt. Et hospice er en plejested, hvor dødeligt syge kan tilbringe den sidste tid. - Der er i alt brug for 257 hospicepladser på landsplan. P.t. er der blot 57 pladser, sagde Mogens Nørgård Pedersen. Anlægsudgiften til at etablere 200 nye pladser er 200 mio. kroner, og hertil skal lægges yderligere 200 mio. kroner til drift. Disse penge vil Kristeligt Folkeparti kæmpe for at få sat af.