Kritik af socialforvaltning

Travlhed og manglende overblik udløste statslig kritik

VRÅ:Da Løkken-Vrå Kommune i februar modtog den årlige revisionsberetning fra Arbejdsdirektoratet, var det ikke behagelig læsning for borgmester Knud Rødbro. Beretningen indeholdt nemlig en meget lang række kritikpunkter af socialforvaltningens arbejde i 2003 og 2004 - punkter, som dels konstaterede, at der ikke havde været styr på en lang række forhold og dels slog fast, at forholdene skulle rettes. Kritikken kom dog ikke som nogen overraskelse for Knud Rødbro, idet problematikken allerede havde været til debat i huset på Sdr. Vråvej. Her havde man nemlig forlængst erkendt, at der var en række forhold, som var så meget ude af trit med normale procedurer og forretningsgange, at der måtte gøres noget - hvilket forlængst var sat i værk, da kritikken i skriftlig form landede i Vrå 15. februar i år. - Jeg har aldrig set en revisionsberetning med så mange anmærkninger før, og det var da ikke rart at se, siger Knud Rødbro, som dog er tilfreds med sin forvaltning, som den ser ud i dag. - Vi havde en periode, hvor afdelingen ikke fungerede så godt - der var et meget stort arbejdspres, og så havde vi ikke de helt rigtige folk på opgaven, siger han. Mest interne problemer De mange problemer i socialforvaltningen er ikke noget, som skatteborgerne har mærket i nævneværdig grad. Arbejdsdirektoratet har gennemgået en lang række områder, hvor der blev konstateret fejl og mangler i sagsbehandlingerne, og her blev konstateringen, at det mere har været problemer omkring procedurer og langsommelig sagsbehandling end problemer med egentlige udbetalinger. Delt forvaltning Løsningen på problemet for Løkken-Vrå Kommune var simpel - man har delt socialområdet i to afdelinger med hver sin leder - hvilket betød, at der måtte ansættes en ny leder til den ene afdeling. Et nødvendigt onde, idet finansieringen af den ekstra lønudgift skete gennem en tillægsbevilling, som Knud Rødbro ellers ikke er glad for at sige ja til. - Men i dette tilfælde var det ganske enkelt nødvendigt, siger han. Forvaltningen er i dag delt i to områder - dagpengeområdet og socialrådgiverafdelingen, og det har ifølge borgmesteren medført en tiltrængt ro. - I dag er der styr på det, siger han. Og dermed skulle der været taget hånd om Arbejdsdirektoratets henstillen til, at der gøres noget ved problemerne - en henstilling, der er formuleret hele seks gange i redegørelsen, som fylder tre og en halv side.