Lokalpolitik

Kritik af sommerhusplan

Påtrængende deadline giver hovsa-løsninger

PANDRUP:Pandrup Kommune vil gerne have del i den pulje på 8000 kystnære sommerhuse som regeringen har udlovet til yderområder i hele landet. Det er der bred enighed om. Men formand for teknik- og miljøudvalget Søren P. Mortensen er slet ikke tilfreds med køreplanen. For at deltage i lotteriet om sommerhusene skal teknisk forvaltning tygge sig igennem et omstændeligt ansøgningsmateriale på 40 siderog og være færdige med en ansøgning til amtet inden 16. august. De har i alt fået en måneds tid til arbejdet, og hvis ikke de afleverer nogen ”lodseddel” får de heller ingen ”gevinst”. Søren P. Mortensen understreger da også vigtigheden af, at det sker, men den hastige udarbejdelse kan skabe dårligere løsninger, mener han. - Med det tempo, det skal foregå i, ligner det panik før lukketid, siger han og forklarer, at kommunen har fået vejledningen til at søge alt for sent. - Nu har man vidst det i så lang tid, og så får vi kun en måned til at søge i. Det er ikke rimeligt, siger han. Udvalgsformanden mener, det kan skabe hovsaløsninger blandt andet med henblik på udvælgelsen af de områder sommerhusene skal ligge i. Forvaltningen har nemlig fået byrådet til at nikke til to områderved Kordals Klit og Guldager, men i alt ti områder var i spil fra starten. De to ligger udenfor kystnærhedsområdet, mens seks er eget af staten og derfor kan skabe komplikationer senere hen. - Man benytter byrådet og vælger bare ”hovsa” et par områder på grund af, at de andre områder ikke er så let tilgængelige, siger Søren P Mortensen. Forvaltningen oplyser, at det er en utraditionel måde at arbejde på, men at den er nødvendig for at nå deadline.