Lokalpolitik

Kritik af T-spids for ulig konkurrence

Vender sig mod udlejning af skole som vandrerhjems-værelsesfløj

KARUP:Formanden for Kommunelistens byrådsgruppe, Tommy Thomsen (T), der bl.a. er medlem af Sæby Byråds økonomiudvalg, kritiseres for i sin egenskab som leder af Sæby Fritidscenter og Vandrerhjem at påføre kroer, pensionater, moteller og hoteller ulige konkurrence. Kritikken blev rejst af formanden for Understed-Karup Venstrevælgerforening, tidligere byrådsmedlem Henning Nielsen, Karup, da han aflagde beretning på foreningens generalforsamling. Han sagde bl.a.: - Udlån af kommunale lokaler har voldt en del problemer for byrådet. Men det er også svært, når et af økonomiudvalgets medlemmer låner/lejer dele af Sæbygaardskolen og anvender skolelokalerne som ekstra værelsesfløj til vandrerhjemmet. Godt nok mod en lille betaling. Men kan det være rigtigt? Jeg mener, at det er ulige konkurrence over for kroer, pensionater, moteller, hoteller og lignende erhverv. Bange for at miste udsigt? Henning Nielsen knyttede også kommentarer til byggesagerne fra Sæby Havn og sagde herom bl.a.: - Der lå en stor og ubrugt på havnen. "Visuelt" så denne ikke godt ud, var der nogle, der mente. Fabrikken blev fjernet, og grunden solgt. Nu skal der bygges boliger på arealet, og nu er det "visuelt" forkert. - Mon ikke det er de bagved liggende huses beboere, som er bange for at miste den havudsigt, som de fik helt gratis, da fabrikken blev fjernet? fortsatte Henning Nielsen og tilføjede: - Synd at de samme mennesker ikke var lige så aktive, da vi fik vores "visuelle" udsigt her vest for Sæby ødelagt, da en motorvej skar sig igennem vores smukke natur. Enig med Brian P. Henning Nielsen fortsatte: - Jeg har sjældent prøvet at være enig med det socialdemokratiske byrådsmedlem Brian Pedersen. Men det er jeg i havnefrontsagen. Han har kaldt beboerforeningens medlemmer for "en flok brokrøve". For en gangs skyld har han efter min mening ret. Henning Nielsen udtrykte glæde sig over, at næsten hele det nye byråd har ført en efter hans opfattelse rigtig god økonomisk poltik - og over at 2003-budgettet blev vedtaget uden de store sværdslag. - Godt gået, lød det fra V-formanden, der iøvrigt også udtrykte anerkendelse for den poltik, VK-regeringen fører. Henning Nielsen oplyste, at Understed-Karup Venstrevælgerforening er blevet kontaktet af en anden V-vælgerforening med henblik på at drøfte en evnetuel foreningssammenlægning. - Vi mener ikke, at en sammenlægning med de aktiviteter, vi har, er aktuel i øjeblkkket, oplyste Henning Nielsen. Vi får stadig nye medlemmer, og de møder flittigt op til vore arrangementer. Foreningens regnskab, der balancerer med ca. 52.000 kr., viser en beholdning på godt 7000 kr. Henning Nielsen genvalgtes som formand. Også øvrige valg var genvalg. Dog afløste Poul Erik Nielsen Lentz Nymark som revisor.

Forsiden