Lokalpolitik

Kritik af transport blev luftet

Særligt de unges problemer med flextur blev fremhævet, da politikere var indbudt til møde på Gjøl

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Måske kunne bus nummer to, der kører over Biersted og Nørhalne, også køre rundt om Gjøl, var et af forslagene fra Louise Sørensen. Foto: Erik Sahl

Nå, gik der ingen busser? Spørgsmålet faldt prompte, da tre ud af fire lokalpolitikere med en halv times forsinkelse fandt vej til borgermøde på Gjøl Kro onsdag aften. Et møde, der skulle give gjølboerne lejlighed til at lufte deres kritik af flextur-ordningen samt skabe en dialog om, hvordan transportordningen til og fra Gjøl kan forbedres. Alle partier var indbudt til at møde op med en repræsentant, hvoraf Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Venstre havde takket ja, mens Dansk Folkeparti ikke var til stede. Politikernes forsinkelse skyldtes et møde i Økonomiudvalget, men netop tid var et af kritikpunkterne fra de cirka 70 fremmødte. Kravet om, at en flextur-taxi skal bestilles senest to timer før en afgang, er til stor gene. - Hvordan ville I komme hjem i aften? lød et spørgsmål til de bilfarende politikere. - Jeg ville bestille en flextur til Aabybro og tage en bus hjem derfra, svarede Otto Kjær Larsen (V). - Men du ved jo ikke, hvornår mødet er færdigt?, lød det tilbage fra salen. Unge skal tilgodeses Særligt de unge blev temaet på aftenens møde. Den krævende tidsbestilling begrænser de unges muligheder, mener 15-årige Louise Sørensen. - Det er helt umuligt at komme til fest eller sport i weekenderne, når man ikke kender start og sluttid. De unge er isoleret her på Gjøl. Problemet gælder også ved arbejde. Et eksempel blev givet på en ung fyr, der er under erhvervsuddannelse og skal møde klokken syv hver morgen. Men ligger der uventet sne en vintermorgen, skal han urimeligt tidligt op for at kunne ringe to timer forinden efter en taxi. Fra det politiske panel var der dog enighed om at tilgodese de unge. Gunhild Bach Nielsen (R) fremhævede, at de unge skal tilgodeses på grund af de aktiviteter, der følger med ved skolegang. Imens foreslog Erik Ingerslev (SF), at bestillingen af flextur blev via sms for at undgå et besværligt bestillingssystem og korte tidsbestillingen ned. Et stor kritik blev også rettet mod prisniveauet. En tur fra Gjøl til Aabybro og retur, som er den mest kørte rute, koster 120 kroner for en voksenbillet. Men også andre destinationer i kommunen trækker i tegnebogen. - Vores dreng går til boksning fire gange om ugen i Pandrup. Det koster 2200 kroner om måneden med flextur, og det er ganske enkelt umuligt for én, der får 2500 i SU, fortalte Torben Magnussen. Enig om forbedring Selvom flextur-ordningen blev vedtaget tilbage i efteråret af en enig kommunalbestyrelse, var politikerne på aftenens møde enige om at forbedre ordningen. Dog er udsigten ikke til at gå tilbage til den tidligere ordning med teletaxier. - Jeg vil hellere arbejde for en lavere pris end gå til en anden ordning, sagde formand for Teknik- og Miljøudvalget, Otto Kjær Larsen, der også sidder i bestyrelsen for NT. Det store spørgsmål var dog, hvor pengene til billigere ture skal findes. Kommunens kasse er hårdt ramt, men Gunhild Bach Nielsen Nielsen (R) øjnede måske en mulighed. - Jeg vil gerne se på, om vi kan flytte noget penge fra landdistriktspuljerne over på transportområdet. Det er trods alt et område, der skal fungere i de små samfund, for at folk vil bo herude. Godt modtaget Forslaget blev taget godt imod både blandt de fremmødte og politikerne. Et forslag fra Gjøl Borger- og Erhvervsforening om at indsætte faste afgange i hverdagen mod at bibeholde flextur-ordningen i weekenden skal dog først til gennemregning i økonomiforvaltningen. Herefter bliver den sendt til orientering hos Gjøl Borger- og Erhvervsforening, men nogen konkret handling sker ifølge Otto Kjær Larsen (V) tidligst efter sommeren.