Lokalpolitik

Kritik af udsatte kloakinvesteringer

FRØSTRUP:- Det er ikke tilfredsstillende, at planlagte anlægsarbejde på kloakområdet er udsat et år fra 2008 til 2009. Slet ikke, når det oprindelig var meningen, at Frøstrup skulle tilsluttes rensningsanlægget i Øsløs i løbet af i år. Det understreger Morgen Bo Bertelsen (S) efter at byrådet forleden havde kommunens budget for 2008 til førstebehandling. Budgettet har ikke plads til de store armbevægelser, heller ikke på det brugerfinansierede kloakområde. - De udskudte investeringer på kloakområdet kan blive til ulempe for miljøet, for en af de ting, der ikke bliver udført næste år, er arbejdet med at afvikle rodzoneanlægget i Frøstrup og få etableret en kloakledning så spildevandet kan sendes til rensningsanlægget i Øsløs, siger Morten Bo Bertelsen. Planen var, at arbejdet til godt fem millioner kroner skulle påbegyndes i indeværende år. Han har tidligere i år rettet skarp kritik af kommunens takstpolitik på spildevandsområdet. Morgen Bo Bertelsen finder, at der i år og i de kommende år bevidst arbejdes med nogle alt for lave takster for spildevandsafledning. - Det er sandsynligvis af den grund vi nu står i en situation, hvor det er nødvendigt at udskyde nogle planlagte - og tiltrængte investeringer, siger han. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk