Lokalpolitik

Kritik af udseendet

Beboere er utilfredse med forhold ved Aalborgvej

BRØNDERSLEV:En lokalplan, der omfatter området ved Brønderslev Autogenbrug på Teglværksvej, er på vej gennem systemet. Men inden politikerne i teknik- og miljøudvalget siger god for planen, ønsker de et møde med ejeren. Forslaget har været i offentlig høring fra 22. februar til 19. april i år, og der er kommet bemærkninger og indsigelser fra beboere på Aalborgvej, Teglværksvej samt Nordjyllands Amt Generelt omhandler indsigelserne fra beboerne utilfredshed med udseende af området ud mod Aalborgvej, samt klage over mange parkerede biler på Teglværksvej. De parkerede biler besværliggør ifølge beboerne den almindelige færdsel til og fra de respektive adresser længere nede ad Teglværksvej. Indsigerne er enige om, at lokalplanens indhold ellers er dækkende. Men samtidig er beboerne også usikre på, om Brønderslev Kommune nu også vil håndhæve de krav, der er opstillet til ejeren af virksomheden i lokalplanen. - Vi ønsker en drøftelse i udvalget med ejeren, fordi mange af insigelserne er gået på forholdene ud mod Aalborgvej. Og der vil vi gerne - inden vi indstiller lokalplanen til endelig godkendelse - have en drøftelse med ejeren af autogenbruget om udseende og forholdene på pladsen foran firmaet, siger Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. Problemerne omkring parkerede biler på Teglværksvej ønsker kommunen løst ved, at der blandt andet laves parkeringsforbud på de første 50 meter af Teglværksvej.