Lokalpolitik

Kritik bygger på forkerte oplysninger

Det var en ordentlig svada, Bent Øberg fyrede af mod Hals Kommune i Synspunktet 30.12. Fremstillingen byggede i høj grad på de samme fejl, som NORDJYSKE Medier har fremført i efteråret og indeholder flere alvorlige faktuelle fejl.

Først vil jeg kort omtale den uvildige undersøgelse, som advokatfirmaet Norrbom&Vinding har lavet af afskedigelsessagen og deraf afledte hændelser i den kommunale forvaltning. For mig at se viser rapporten, at der ikke kan rejses tvivl om Hals Kommune hæderlighed, men vi er ikke fejlfrie. Det sidste har vi heller ikke hævdet. Der er begået formelle fodfejl i afskedigelsessagen. Det er ikke usædvanligt i den slags sager i offentligt regi. I otte ud af de ni anklagepunkter i undersøgelsen blev kommunens forvaltning frifundet. Personligt var jeg involveret i en anklage for at have indkaldt Venstres gruppeformand til en såkaldt kammeratlig samtale, hvor kommunaldirektøren skældte den stakkels politiker ud. Rapporten konkluderer klart, at der ikke er hold i den historie. Hvordan kunne NORDJYSKE bringe denne fantasifulde historie på banen? Rapporten er fremlagt på kommunens hjemmeside www.halskom.dk. – dog slettet for personfølsomme oplysninger. Her vil enhver kunne se, at der har været mange tynde historier om Hals Kommune i denne avis. Det er ikke korrekt, at Hals Byråd har besluttet at udbetale en erstatning på 300.000 til den afskedigede. Historien har været bragt i 24 NORDJYSKE, men det bliver den ikke bedre af. Et stort flertal har afvist dette krav fra den afskedigedes advokat. Et enigt byråd har anmodet KL om at frembringe et forlig i sagen, men det er en helt anden beslutning. Jeg er i denne sag aldrig blevet underkendt af byrådet i modstrid med din påstand i synspunktet. Jeg har gennem årene fulgt dine skriverier om Aalborg Kommune og fået det indtryk, at den kommune efter din mening er noget af det værste af slagsen. Jeg tror, der er Aalborg-politikere, der undrer sig lidt over, at du mener problemerne bliver løst ved, at Hals går sammen med Aalborg. Må jeg afslutningsvis beklage mig over, at du tre gange bruger et forkert navn på borgmesteren i Hals Kommune. Skulle du ikke have sat dig lidt bedre ind i sage, før du nedgør borgmester Erik Sørensen. Han er ganske uskyldig.