Lokalpolitik

Kritik er fejlagtig

HAVNEPLANEN: Arkitekt Bo Christensen, Hellerup, kritserer i NORDJYSKE, at der ikke er udarbejdet en helhedsplan for Sæby Havn. Denne kritik er fejlagtig og kan kun være begrundet i, at Bo Christensen ikke har sat sig ind i de forarbejder, der er lavet forud for vedtagelsen af de to lokalplaner for Sæby Havn og Sdr. Strand. En gennemgang af disse forarbejder viser nemlig, at Sæby Kommune i 1995-1996 inddrog områdets beboere og andre, der havde en interesse i havneområdet, til at komme med impulser for den efterfølgende lokalplanlægning. Derefter udarbejdede byrådet et lokalplanforslag, der blev fremlagt den 18. juni 1996. Der var mulighed for at fremsætte indsigelser på sædvanlig måde og byrådet vedtog herefter endeligt lokalplanerne den 19. august 1997. Lokalplanerne blev ikke påklaget hverken vedrørende DLG-bygningen eller vedrørende Vanggaard-grunden. I øvrigt er adskillige af de beboere, der deltog i gruppearbejdet, de samme personer, som i dag tegner beboerforeningen omkring havnen. Der har også været nedsat en arbejdsgruppe, der i 2001 udarbejdede et forslag til forskønnelse af havnen, efter at arbejdsgruppen forud havde været på inspirationstur til andre havne. Dette forslag er grundlag for den forskønnelse af havnen, der planlægges gennemført i 2003. Det må derfor konstateres, at det "gamle" byråd har udarbejdet en helhedsplan for havnen i form af lokalplanerne - og at kommunens borgere har haft mulighed for at få indflydelse på planlægningen gennem deltagelse i arbejdsgrupper forud for planernes udarbejdelse. Bo Christensens kritik af planlægningsarbejdet er derfor forkert.