Lokalpolitik

Kritik for slingrekurs omkring lokalplan

Mariagerfjord Kommune vil tilsyneladende gerne, hvad Hobro Kommune ikke ville

Ric­ki Kors­holm og An­ni­zet­te Malm­berg un­drer sig over, at hold­nin­gen til dis­pen­sa­tio­ner er ænd­ret, efter at Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne har over­ta­get an­sva­ret efter Ho­bro Kom­mu­ne. Fo­re­lø­big har de fået Na­tur­kla­ge­næv­nets ord for, at byg­ge­ri­et på de­res na­bo­grund ikke kan gen­nem­fø­res uden dis­pen­sa­tion. foto: Peter lang­kil­de

Ric­ki Kors­holm og An­ni­zet­te Malm­berg un­drer sig over, at hold­nin­gen til dis­pen­sa­tio­ner er ænd­ret, efter at Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne har over­ta­get an­sva­ret efter Ho­bro Kom­mu­ne. Fo­re­lø­big har de fået Na­tur­kla­ge­næv­nets ord for, at byg­ge­ri­et på de­res na­bo­grund ikke kan gen­nem­fø­res uden dis­pen­sa­tion. foto: Peter lang­kil­de

HOBRO:Hvornår er et hus på halvanden etage, og hvornår er det to? Fortvivl ikke, hvis De ikke lige har svaret, for selv sagkundskaben kan komme i tvivl. Spørgsmålet er blevet relevant i Hostrupkrogen, hvor man for et par år siden udstykkede en stribe nye byggegrunde. Her har ejeren af grunden på nummer 46 flere gange forsøgt at få lov til at bygge hus. Huset er tegnet af Fjordens Arkitekter, som sammen med ejeren sidste år i august måtte erkende, at tegningen ikke fandt nåde for Hobro Kommunes nåde. Kommunen afviste at give byggetilladelse og afviste ligeledes at give dispensation, som man konsekvent har gjort det i tilfældet Hostrupkrogen. I maj måned kom turen til Mariagerfjord Kommune. I mellemtiden var der tegnet og tænkt om. Den øverste etage var nu ikke længere tiltænkt til beboelse, men til et såkaldt teknikrum. Og denne gang havde man bedre held. Tilladelsen blev givet, men da naboerne omgående klagede til Naturklagenævnet, kom byggeriet ikke i gang. Det springende punkt handler altså om antallet af etager. Det skulle logisk set være til at tælle, men kommunen og naboerne er uenige i det spørgsmål. - Vi mener, der er tale om to etager, sådan som kommunen også mente, da de afviste at give byggetilladelse i august sidste år. De nye tegninger angiver en anden anvendelse af den øverste etage, men den udvendige fremtoning er jo fuldstændig den samme, siger Ricki Korsholm, Hostrupkrogen 44. Han bakkes op af Annizette Malmberg i Hostrupkrogen 48, som mener, at det påtænkte byggeri vil ligge ¿som en klods¿ blandt de øvrige huse. Og de kan glæde sig over, at Naturklagenævnet har samme opfattelse. Klagerne har fået medhold, og dermed skulle den potte så være ude af verden. - Men nu er sagen sendt ud i ny høring, og det gør man jo ikke, med mindre man vil give dispensation, siger Annizette Malmberg. Dét har kaldt vreden frem, for politikerne i den gamle Hobro Kommune var jo afvisende over for at dispensere i området. En gråzone - Og udvalgsformanden dengang og nu er jo den samme, så hvad er der sket, spørger de. Det spørgsmål stiller NORDJYSKE til formanden for teknik- og miljøudvalget, Preben Christensen (S). - Det er en gråzone, vi bevæger os i, for det er et skønsspørgsmål. Og da vi gav tilladelse i maj, var det naturligvis, fordi vi mente, byggeriet holdt sig inden for lokalplanen. Det ved vi nu fra Naturklagenævnet, at det gjorde det ikke, så skal byggeriet gennemføres, kræver det en dispensation, siger Preben Christensen. Han afviser, at kommunen har et troværdighedsproblem i den anledning. - Det er muligt, jeg har et troværdighedsproblem, men udvalget som sådan har ikke. Det er en ny kommune og et nyt udvalg, og de kan have andre synspunkter end det gamle udvalg, anfører Preben Christensen. Han har personligt ikke ændret holdning til Hostrupkrogen og erklærer sig imod dispensationer. - Når man har en lokalplan, der er så ny som den her (2005, red.), så bør man ikke gå ind og give dispensationer efter så kort tid, siger Preben Christensen. Udvalget tager sagen op på sit næste møde.