Lokalpolitik

Kritik fra foreninger taget alvorligt

Enigt byråd lytter til protester og tager spareforslag om tilskudsregler af bordet igen

FJERRITSLEV:Der er indgået bredt forlig om næste års budget i Fjerritslev Kommune, og det indebærer blandt andet, at forslaget om at ændre tilskudsreglerne for foreningers medlemmer over 25 år efter mange protester nu tages af bordet. I stedet vil politkerne bruge et år på at finde en bedre løsning på hele idrætsområdet, oplyser viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokratiet, Per Halsboe-Larsen. -.Reaktionerne fra borgerne har gjort indtryk, men det er et utrolig svært område at have med at gøre. Ændrer man noget et sted, får det indvirkning et andet sted, siger han. - Vi er alle enige om, at børn og unges foreningsliv skal tilgodeses, men det skal ikke ødelægge foreninger med mange medlemmer over 25 år. Alle 17 i kommunalbestyrelsens tre grupperinger, V, S og UP, er med i det nye forlig, der er et kompromnis på godt og ondt, som Per Halsboe-Larsen siger. - Vi er især tilfredse med, at der er mildnet på besparelserne på skoleområdet og på ældreområdet, svarende til en stilling hvert sted, og at der er kommet et ordentligt anlægsbudget på bordet. Det betyder, at institutionerne kan blive holdt vedlige og udbygget. - Men nogle borgere vil opleve serviceforrringelser næste år, fastslår Per Halsboe-Larsen. Børnefamilier tilgodeses Fra den tværpolitiske gruppe siger Steen Andersen, at UP'erne er meget tilfredse med forliget, fordi der er gennemført klare forbedringer. - Fritvalgsordningen på børnepasningsområdet udvides til at gælde alle børn op til seks år. Det giver forældre bedre mulighed for at indrette sig med private ordninger end nu, hvor ordningen kun gælder de 0-2 årige, siger Steen Andersen. - Vi forbedrer også forholdene for Klim Fribørnehave, som får 5000 kr. mere i tilskud pr. barn. Den sidestilles dermed med de private ordninger. På anlægsområdet hæfter han sig især ved, at der nu med sikkerhed bliver plads til at udvide SFO'erne i Hjortdal og Ørebro, at forbedre bondegårdsbørnehaven Gl. Dalhøj, at renovere legepladser og at lægge nyt tag på børnehaven i Klim og på Hjortdal Skole. Udgifter bremset Borgmester Otto Kjær Larsen siger på Venstregruppens vegne, at han er meget tilfreds med det brede forlig, og med at der er bremset op for de kommunale udgifter. - Der er næsten balance mellem driftsudgifter og skatteindtægter næste år, og det er før vi kender størrelsen af det tilskud, vi får fra staten som vanskeligt stillet kommune. Vi kender heller ikke kassebeholdningen ved udgangen af 2002.