Kritik: Politikerne lytter ikke

Bestyrelse føler sig overhørt i beslutning om, at aktivitetscentrene skal spare en halv million

HJØRRING:På Lønstrup Aktivitetscenter er Lis Poulsen træt af socialudvalgets sparemetoder. Hun er formand for den brugervalgte bestyrelse i Forsamlingsbygninger, som er en institution der dækker aktivitetscentrene i Hjørring, Poulstrup og Lønstrup. Socialudvalget har på et møde i sidste uge indstillet, at der skal spares en halv million på Forsamlingsbygningens budget. Ifølge Lis Poulsen er bestyrelsen overhovedet ikke blevet inddraget i beslutningen. På trods af, at Forsamlingsbygningen har vedtægter, hvori det fremgår, at bestyrelsen har høringsret i forhold til institutionens budget eller omorganisering. Disse vedtægter er godkendt af socialudvalget. - Vi vidste jo godt, at der skulle spares, og vi har spurgt kommunen, om vi skulle lave nogle beregninger. Det sagde de nej til. Så vi gik ud fra, at skulle der ændres noget, så ville de spørge os, fortæller Lis Poulsen. Men det endte i stedet med, at hun kunne læse i avisen, at socialudvalget ønsker at skære Forsamlingsbygningens budget med en halv million kroner. Hun frusteret over både selve besparelserne, men også den måde, de bliver kørt igennem på. - Vi er overhovedet ikke blevet hørt. De har skøjtet henover os og tilsidesat de vedtægter, de selv har bestemt. Vi føler os magtesløse og synes, vi bliver overhørt. Det er næsten som om, den bestyrelse intet er værd. De lytter ikke, og hvad sidder vi her så for?, spørger Lis Poulsen. Kan stadig blive hørt Men bestyrelsen kan stadig gøre brug af deres høringsret, påpeger Ældrechef Leif Johannes Jensen. - Det er jo ikke besluttet endnu. Deres udtalelser vil stadig indgå som en del af beslutningsprocessen, siger han. I modsætning til de fleste andre besparelser var besparelsen på den halve million ikke med i forvaltningens sparekatalog i foråret, men kom først på i juni på et socialudvalgsmøde. - Hvis administrationen havde foreslået det fra begyndelsen, så havde vi spurgt bestyrelsen. Men bestyrelsen blev informeret efter socialudvalgsmøde i juni, hvor den foreslåede besparelse på en halv million kom frem. Bestyrelsen kan stadig nå at sende et høringssvar, som kan indgå i byrådets behandling af budget 2005, siger han. Lis Poulsen har en anden opfattelse af situationen. - De var bare en orientering, hvor vi fik et papir over en lang række besparelsesforslag. Vi vidste slet ikke, hvor meget der skulle spares eller om det blev til noget, siger hun. Mister gejsten Lis Poulsen betegner socialudvagets fremgangsmåde som en sørgelig metode. Hun ville ønske, at bestyrelsen var blevet spurgt og lyttet til, inden beslutningen blev truffet. - Det gør, at vi mister gejsten. Det smitter også af på vores personale, der ellers er meget engageret og fleksibelt, men nu er de nede i kælderen. Jeg synes, det er en mærkelig fattig kommune, vi bor i, der hele tiden skal spare der, hvor folk har sværest ved at protestere. Lis Poulsen understreger, at hun godt forstår, at det er hårdt og svært for politikerne at finde besparelser. - Men vi synes, vi har ydet vores. Vi er blevet beskåret med 700.000 kroner de sidste to år. Hvis vi skal spare en halv million, svarer det til to stillinger. Så er der ingen tilbage til at lave aktiviteter. Så er der kun ledere, køkkenpersonale og kontorfolk tilbage. Jeg tvivler på, om politikerne mon er klar over det, siger hun. Lis Poulsens frustraton blev endnu større, da hun i sidste uge kunne læse i avisen, at alle ældre borgere skal have et tilbud om aktiviteter i eget lokalområde, og at der derfor nu skal gøres en målrettet indsats i distrikterne for at integrere de svageste brugere i aktivitetscentrene i fremtiden. - Hvem skal gøre det, når der ikke er ansatte til at lave aktiviteter i aktivitetscentrene længere?, spørger hun.