EMNER

Kritik preller af på it-fyrtårn

Ny rapport handler kun om

AALBORG:For tidligt ude! Sådan lyder reaktionen fra Det Digitale Nordjylland (DDN) efter kritik af manglende resultater. Kritikerne fremhæver med baggrund i en ny rapport fra PLS Rambøll, at der er opnået alt for få konkrete resultater inden for digital forvaltning, altså kommunernes brug af de nye digitale muligheder. Og de udpeger også en klar årsag, nemlig at man ikke på forhånd har opstillet mål for, hvad man ville opnå. Men det giver rapporten slet ikke belæg for, siger direktør for amtets undervisnings- og kulturforvaltning Dorte Stigaard, der er medlem af DDN’s styregruppe og i øvrigt tidligere bestyrer af it-fyrtårnets sekretariat. - Kritikerne fremstiller det jo nærmest som om, vi nu har brugt alle de 170 millioner kroner fra staten, uden at der er kommet en pind ud af det. Men vi har selv bestilt PLS Rambøll-rapporten alene for at finde ud af, hvilken afsmitning de 35 millioner kroner, der er brugt på projekter inden for digital forvaltning, har smittet af i den øvrige kommunale sektor i Nordjylland. - Eller sagt på en anden måde for at få et mere overordnet indtryk af, om it-fyrtårnet har virket som inspirator for de kommuner, der ikke direkte var involveret i projekter. Og ifølge rapporten har den effekt ikke været så stor og tydelig, som vi kunne ønske os, og det er i mine øjne en noget anden konklusion, end den kritikerne har slået ned på, forklarer Dorte Stigaard. - Hvorvidt de enkelte kommunale projekter under DDN har haft succes, er det endnu for tidligt at vurdere. En egentlig evaluering kommer først, når projekterne udløber med udgangen af 2003. Men vi ved dog allerede nu, at nogle af spydspidsprojekterne - blandt andet amtsgårdens og Aalborg Kommunes - har givet konkrete resultater i form af, at stillinger er sparet væk, tilføjer Dorte Stigaard. Hun finder det direkte misvisende, at kritikerne taler om, at man ikke er gået efter målbare resultater i de kommunale projekter. - Lige præcis det spørgsmål har vi været meget bevidste om, netop for at undgå at stå tilbage med et grumset billede af effekten Og eftersom projektansøgningerne er hemmelige, udtaler kritikerne sig faktisk på et meget tyndt grundlag. Dermed siger jeg ikke, at alle projekterne har handlet om at få en gevinst i kroner og øre. Der kan lige så godt være tale om, at målet har været at få løftet it-opgaverne op på politisk beslutningsniveau, ligesom det har været et ønske for DDN som helhed. Minister venter Videnskabsminister Helge Sander (V) siger, at han vil afvente den samlede af evaluering af DDN, før han fælder nogen form for dom over it-fyrtårnet. - Den aktuelle kritik har jeg ikke haft lejlighed til at sætte mig ind i, men selvfølgelig kan man ikke forvente, at et så omfattende projekt er en succes fra ende til anden. Der er tale om 90 enkeltprojekter i alt, og de vil både resultere i positive nyskabelser og noget, der mislykkes. Og jeg har ingen viden om forhold, der ville kræve, at jeg greb ind i processen i denne fase, siger Helge Sander. Dorte Stigaard oplyser, at DDN i næste uge mødes med folk fra Videnskabsministeriet for at finde ud af, hvordan en samlet evaluering af fyrtårnsprojektet skal foregå. Den skal efter planen være klar til foråret. Og på det næste møde i DDN’s politisk valgte bestyrelse med amtsborgmester Orla Hav (S) som formand vil man se på, hvordan man kommer videre med den digitale udvikling, DDN fase 2. Det ligger dog allerede nu fast, at man ikke skal vente en ny projektperiode med en stor pose penge til uddeling. - Men man kan forestille sig, at man sætter erfaringerne fra første fase i system, så man kan gøre brug af dem i nye sammenhæng, eksempelvis ved at der tilbydes konsulentbistand af folk fra vellykkede projekter til dem, der gerne vil gøre dem kunsten efter, siger Dorte Stigaard.