Jammerbugt

Kritik skyder over målet

} MUSIKUNDERVISNING:Engang imellem kan en politiker få uberettiget kritik, fordi kritikerne ikke har baggrunden for citerede udtalelser med. Det er tilfældet, når Birgit Stokbro (kandidat for Det Konservative Folkeparti til Jammerbugt Kommune), i kraftige vendinger kritiserer Henrik C. Pedersen (V) for at ville erstatte uddannede musiklærere med elever som undervisere. Birgit Stokbro her jo selv været politiker og vil gerne være det igen, så hun kender alt til den slags. Uden i øvrigt at ville blande mig i valgkampen op til det kommende kommunalvalg, så vil jeg for det første i al stilfærdighed mene, at et angreb på kolleger i et valgforbund umiddelbart kan forekomme unfair. Her er den direkte kontakt at foretrække, hvis formålet da ikke er at profilere sig selv ved at hænge en anden ud. For det andet er sandheden jo, at kulturudvalgsformanden aldrig kunne drømme om at lade elever overtage undervisningen på den kommunale musikskole. Da de økonomiske muligheder imidlertid ikke er ubegrænsede, har kulturudvalget her og nu desværre ingen mulighed for at finansiere en afskaffelse af ventelisterne til musikundervisning. Derfor har Henrik C. Pedersen peget på ikke musikskolen, men musikforeningen, som et forum, hvor der måske kunne etableres et alternativt tilbud for dem, der ikke p.t. har mulighed for at modtage professionel undervisning på musikskolen. Kulturudvalgsformanden - der sammen med sit udvalg i øvrigt lige har stået bag en investering på 400.000 til et nyt musikhus - har med andre ord ikke ønsket at forringe musikundervsiningen. Tværtimod har han peget på en mulig nødløsning for dem, der ellers intet tilbud vil have. Det bør han ikke have utak for....