Redningsvæsen

Kritiker positiv over for udspil i "Melissa"-sag

Socialdemokraternes nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen er tilfreds med, at forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) nu kommer et konkret forslag til forbedringer i kølvandet på "Melissa"-forliset.

Forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) fremlagde i går via Jyllands-Posten et forslag om at flytte dele af flyvevåbnet og søværnet sammen, så de to afdelinger af forsvaret fremover skal styre redningsaktioner fra samme sted. Forslaget skal ses i lyset af, at eftersøgningen af de to Læsø-fiskere i december blev præget af hårde ord og kontroverser mellem søværnets og flyvevåbnets folk. - Nu er det jo første gang, jeg har fået indblik i, hvordan samarbejdet har kørt. Jo mere man erfarer, jo klogere bliver man, har Svend Aage Jensby blandt andet sagt om sit forslag, og Bjarne Laustsen ser positivt på ministerens initiativ. - Alt, der kan forbedre søredningen i Danmark i form af, at vi får et mere énstrenget system, hvor der ikke er tvivl om kommandovejene, hilser jeg velkommen, siger Bjarne Laustsen, som trods ministerens udspil fortsat vil følge sagen nøje. - Jeg mangler stadig svar på nogle spørgsmål og vil have et vågent øje på, at vi har en søredning, som er optimal, hvis det er sådan, at de folk, der har deres arbejdsplads på havet, får brug for det. Base i Århus Hidtil er redningshelikopterne blevet styret fra Flyvertaktisk Kommando i Karup, og forsvarsministerens udspil går på at flytte styringen af redningshelikopterne til den bunker i udkanten af Århus, hvor Søværnets Operative Kommando i forvejen holder til. Svend Aage Jensby afventer lige nu Forsvarskommandoens oplæg til, hvordan ændringerne i givet fald rent praktisk skal finde sted. Han siger dog allerede nu om sit forslag, at han er overbevist om, at samarbejdet fungerer bedst, hvis de vagthavende officerer med ansvaret for redning hos flyvevåbnet og søværnet sidder i samme lokale og kan drøfte situationen mand til mand. NORDJYSKE offentliggjorde i søndags centrale dele af kommunikationen fra forlis-natten. En kommunikation, som bar tydeligt præg af et anstrengt forhold mellem søværnets og flyvevåbnets folk og ret åbenlyse kontroverser om, hvorvidt redningshelikopterne skulle sættes ind i eftersøgningen igen morgenen efter "Melissa"s forlis. Hårde ord Under samtaler mellem Søværnets Operative Kommando, Kattegat Marinedistrikt og andre sad søværnets folk og rakkede ned på flyvevåbnets helikoptertjeneste i vendinger som: "De er så tunge at danse med", "det er helt håbløst", "røvirriterende", "det er jo næsten grotesk" og "det er kraftedeme da sygt". De hårde ord faldt efter, at parterne om natten var blevet enige om at sende helikopterne hjem, fordi man ikke længere anså det for sandsynligt at finde de to fiskere i live. Ud på natten og næste morgen ville søværnets folk dog gerne have helikoptere i luften igen, hvilket flyvevåbnet vægrede sig ved. Det skyldes den grundlæggende holdning, at redningshelikopterne kun flyver, så længe der er håb om at redde liv, fordi helikopterne er en knap ressource, som man kun bruger til det allermest nødvendige. Åbne for ændring NORDJYSKE konfronterede i søndagsavisen Søværnets Operative Kommando, SOK, og Flyvertaktisk Kommando, FTK, med forløbet. Stabschef i FTK, oberst Søren Falk-Portved, og presseofficer i søværnet, orlogskaptajn Alex Jensen, forsikrede begge, at parterne har fået talt ud om tingene, og at der er et godt forhold mellem søværn og flyvevåben trods de knubbede ord efter Læsø-forliset. Begge erklærede sig endvidere parate til at flytte sammen rent fysisk, hvis nogen mener, at der er noget at opnå ved det. - Vi er med på alt, som kan gøre søredningstjenesten endnu bedre. I alt det her må man ikke glemme, at vi alle arbejder med ét eneste formål: Vi vil gøre alt for at redde liv, fastslog presseofficer Alex Jensen over for NORDJYSKE. Som nævnt vurderer forsvarsministeren nu, at det kan være en fordel at flytte de flyvevåbenofficerer, der styrer redningshelikopterne, til den bunker ved Århus, hvor Søværnets Operative Kommando holder til. Det ventes, at den mere konkrete plan for flytningen bliver en del af det udspil til nyt forsvarsforlig, som regeringen regner med at have klar i midten af marts måned.