Børnepasning

Kritikere af forslag ruster sig til kamp

Forældrebestyrelse i Hjallerup arbejder på at samle alle modstanderne til fælles front

Spørgsmålet om fremtidens børnepasning i Brønderslev-Dronninglund Kommune har udviklet sig til en debat med mange følelser i spil.  foto: kim dahl hansen

Spørgsmålet om fremtidens børnepasning i Brønderslev-Dronninglund Kommune har udviklet sig til en debat med mange følelser i spil. foto: kim dahl hansen

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Forældrebestyrelsen i den aldersintegrerede institution Møllegården i Hjallerup arbejder i disse dage intenst på at få samlet kritikerne - og dermed kræfterne - i forbindelse med det forslag, der for nylig blev udsendt som en særlig nedsat projektgruppes bud på, hvordan fremtidens børnepasning i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune skal være. Dette forslag er tidligere blevet skudt ned af både daginstitutionslederne i Hjallerup og forældrebestyrelserne i de to Hjallerup-institutioner Møllegården og Springeren, og det er efter et møde i Møllegårdens forældrebestyrelse, at der nu tages initiativ til at samle kræfterne i bestræbelserne på at få også de folkevalgte beslutningstagere til at forkaste projektgruppens forslag. - Hvis de i for eksempel Dronninglund eller Flauenskjold føler det samme, som vi gør, så kan vi lige så godt stå sammen om det her, forklarer Anders Uhrenholt fra Møllegårdens forældrebestyrelse. Det har nu betydet, at referatet fra det nævnte møde i Møllegårdens forældrebestyrelse er blevet rundsendt til alle de andre daginstitutioners forældrebestyrelser i Dronninglund Kommune. Det er sket med en opfordring om at mødes, og hvor ideen så er, at de interesserede forældrebestyrelser hver sender to-tre repræsentanter til fællesmødet. Her bliver grundideen at drøfte, hvordan politikerne kan overbevises om, at projektgruppens forslag skal forkastes. Det er et forslag, der blandt andet lægger op til, at de nuværende fritidshjem og aldersintegrerede institutioner skal droppes til fordel for nye fritidsordninger i skoleregi. - Vi synes stadig, at det er fuldstændig hovedløst, hvad de her er kommet med som forslag, og vi er utroligt trætte af, at vi som forældrebestyrelser ikke er blevet hørt, siger Anders Uhrenholdt, der sammen med sine kolleger i Møllegårdens forældrebestyrelse vil have den nye kommune til at videreføre et varieret børnepasningstilbud. - Vi oplever dagligt, at børn har forskellige behov, og hvis man ændrer på det, er vi bange for, at der er for mange børn, der hen ad vejen ryger igennem sikkerhedsnettet - og det kan da ikke være politikernes ønske, slutter Anders Uhrenholt.