Overenskomster

Kritikere ender med at få ret

LØNNIVEAU:Ifølge kommunikationsdirektør Anne Villemoes, Danish Grown (13.8.) er der store lønforskelle på slagteriarbejdejdere i Danmark og Tyskland, og endnu mere hvis arbejderen kommer fra Polen. Hun påstår, at når en dansk slagteriarbejder tjener 100 kroner, får den tyske kollega kun 44 kroner, mens en polsk arbejder kun får 28 kroner. Jeg vil godt stille spørgsmål ved de 44 kroner. Her i landet betaler vi vort velfærd gennem skatten samt en egenbetaling til pensionen, så derfor høj skat, høj løn, ligesom i de øvrige nordiske lande. Men i mange andre lande betales de sociale ydelser til velfærd af arbejdsgiverne, er det ikke også således i Tyskland? Og når man regner alle relevante tal med, hvordan ser regnestykket så ud At det så er muligt i et EU-land at acceptere, at andre EU borgere fra "fattigere" områder kan arbejde til underbetalte lønninger er helt uacceptabelt. Jeg fatter ikke, at Tyskland (eller EU) kan acceptere, at arbejdere fra f.eks. Polen kommer til Tyskland og arbejder for polske lønninger, samtidig med at der ikke er arbejde til tyske arbejdere. Det var måske nok de borgerlige politikeres ønske med oprettelsen af EU, men det var ikke det, der blev sagt her i landet i 1972, da vi skulle indlemmes i EF. Kritikerne sagde dengang, at man risikerede, at alle arbejdere kom ned på lønniveau med de lavest lønnede lande, men nej, andre lande skulle op på vores niveau, var svaret. Nu ser vi, at kritikerne måske får ret. Jeg vil gerne have oplyst de reelle forskelle på lønnen i DK og Tyskland, for naturligvis er levestandarden ikke så stor som tallene fra Danish Grown viser. Nogen må kunne svare.

Forsiden