Aalborg

Kritikken er forstummet

HJØRRING:Da EUC Nord for fire år siden startede med at udbyde Byggeriets Lederuddannelse blev uddannelsesstedet af Dansk Byggeri kritiseret for at udbyde noget, som allerede fandtes i Aalborg. - Det var en krusning på vandet. Ved det første semester kom der en kontrol af, hvad vi lavede, men derefter har der intet været. Og det er jo en uddannelse, som Undervisningsministeriet har udbudt, og som vi havde ret til at byde ind på, siger Niels Abildgaard. Som nævnt andetsteds har fire håndværkere fuldført alle moduler, og yderligere 5-6 stk. er på vej. - Vi opfordrer mange andre til at melde sig, men det er nok sådan, at det er dem, der er længst fremme på andre områder, som tager uddannelsen.