Øster Sundby

Kritikken glemt

Da det endnu ikke er lykkedes at finde masseødelæggelsesvåben i Irak, sættes der fra mange sider, herunder den danske opposition, spørgsmålstegn ved koalitionsstyrkernes ret til at vælte despoten, Saddam Hussein. Mord på et par millioner mennesker i form af krig mod nabolandet og giftgasangreb på egne landsmænd, der ganske vist "kun" var kurdere, eller den brutale nedslagtning af shiamuslimerne i Sydirak, kan kritikerne åbenbart godt se gennem fingre med, når blot de ikke selv føler sig truet. Gudskelov, at der endnu er politikere, der har mod og vilje til at træffe svære beslutninger. Hans Lodberg Sommervej 2g, Øster Sundby hans.l@mail1.stofanet.dk