EMNER

Kritisabelt

Kristendemokraterne finder det dybt kritisabelt, at den nye regering har nedlagt værdikommissionen. Der er brug for en åben og folkelig debat om kulturelle og medmenneskelige værdier i det danske samfund - netop det værdikommissionen havde til opgave at fremme.

Det er afgørende for samfundets sammenhængskraft, at der f.eks. er fokus på vigtige værdier som vedrører familiernes betydning, børns opvækst og opdragelse, de nære fællesskaber, samt den enkeltes frihed og ansvar. Regeringen begrunder nedlæggelsen af værdikommissionen med, at arbejdet er spild af penge. KD mener, at Danmark for alvor vil blive fattigt, hvis man taber interessen for de medmenneskelige og kulturelle værdier, som samfundet er bygget på. KD mener, at Danmarks fremtid afhænger af, hvilke kulturelle og medmenneskelige værdier, vi bygger samfundet på. KD vil understrege det betydningsfulde i at se samfundsværdierne i lys af det kristne livs- og menneskesyn. Nedlæggelsen af værdikommissionen er en meget trist form for symbolpolitik fra den nye regerings side. KD mener, at værdipolitikken tværtimod burde topprioriteres i samfundsdebatten.