Lokalpolitik

Kritisable påstande

Det er en ærlig sag at være imod lokallisterne

. Og det er enhver forskers ret på baggrund af dokumenteret baggrundsviden at fremkomme med vurderinger af en given problemstilling. Men det er aldeles kritisabelt, når Johannes Andersen farer frem i TV 2 Nord (12.10.) med løsagtige påstande om lokallisternes forventede tilbagegang ved valget 15.11. P.t. har lokallisterne i Danmark ca. 436 byrådsmedlemmer i 152 kommuner. Lokallisterne fik ved valget i 2001 ca. 152.000 stemmer. Lokallisterne er det 4. største "parti" i kommunale sammenhænge p.t. Vi stillede op i 233 kommuner og fik valgt 2,9 medlemmer i gennemsnit i de 152 kommuner, hvor lokallisterne er repræsenteret. Jeg ved ikke, hvad Johannes Andersen begrunder sine antagelser med. Professor Søren Risbjerg Thomsen, Aarhus Universitet har foretaget beregninger, der anslår at lokallisterne vil få ca. 10,6 pct. af stemmerne ved valget 15/11 i år. Det er faktisk en fremgang på ca. 2,5 pct. i forhold til sidste valg. Ved valget til Bornholms Regionsråd i 2002 fik lokallisterne valgt 9 medlemmer ud af 27 og dermed bestemmende indflydelse på konstitueringen. Til det kommende valg, vil der på landsplan være ca. 65-70 kommuner, hvor lokallisterne opstiller – dvs. der er lokallister i 2/3 af de nye kommuner. Og det er absolut tilfredsstillende. Lokallisternes kendetegn er, at vi er uafhængige af partipolitik, vi styres ikke fra Christiansborg eller partikontorer. Vi siger det, vi mener, og vi handler derefter. Vi har ikke skræddersyede løsninger på de lokale problemstillinger. Vi kommer med de forslag, der passer bedst til det sted, hvor de skal gennemføres. Og vi gør det på baggrund af en samtale med de borgere, som forslagene vedrører. På gensyn efter 15.11., Johannes Andersen. Vi er klar til valgene til såvel regionsråd og kommunalbestyrelser. Der er lokallister i alle 11 kommuner i regionen.