Litteratur

Kritisk nøgternhed

"Shakespeares ansigter"

Velskrevet, engageret og kritisk. Du kommer som læser tæt på Shakespeare.

Velskrevet, engageret og kritisk. Du kommer som læser tæt på Shakespeare.

Litteraturen om Shakespeare er omvendt proportional med de fakta, man har om ham. Man er faktisk næsten udelukkende afhængig af de litterære tekster, og derfor bliver litteraturen om ham reelt koncentreret om Shakespeare som åndstype. Der er kun ganske få dokumenter, som portrættet af digterpersonligheden Shakespeare kan bygge på. Resten er en tro på en metode: digteren og hans forfatterskab som en enhed af liv og digtning. Man går altså fra værket til personligheden, som bl. a. Brandes gjorde i sit omfattende Shakespeare-værk. Niels Brunse, vor tids fornemste danske Shakespeare-oversætter, kalder da også i en undertitel sin bog "Virkelighed og fiktion". Brunse deler Shakespeares tilværelse op, idet han prøver at vise ham som sønnen over for en far på økonomisk deroute, som ægtemanden, der delte sit liv mellem den borgerlige tilværelse hjemme hos sin hustru i Stratford-upon-Avon og den mere løsslupne skuespillertilværelse i London, som skuespilleren, der avancerede, og som dramatikeren, der kendte teatret indefra i kraft af sin skuespillervirksomhed. Bogens store fortjeneste er først og fremmest, at Brunse med sin store indsigt i litteraturen om Shakespeare nøje og kritisk forholder sig til såvel lidt ældre som helt ny litteratur om Shakespeare. Ind imellem overvejer han med tækkelig nøjsomhed nye muligheder. Den udbredte anvendelse af ord som "måske", "vist nok" og "muligvis" viser nøgternheden. Brunse har jo ret, når han anfører, at Shakespeares værker røber noget om, hvilke temaer der optog ham, men han advarer mod, at man slutter direkte fra værkerne til biografien. Han beskæftiger sig bl. a. med sonetternes værdi som biografisk orienterede kilder. Brunse er imidlertid også en fornem iagttager af Shakespeares sprog, Han anfører, at der er massevis af indicier på, at Shakespeare arbejdede med sit sprog. Han rettede, ændrede og forbedrede: "en del af hemmeligheden bag hans sprog er hans evne til at mestre mangeleddede, komplicerede tankestrukturer bag en enkelt sætning." Brunses bog er velskrevet, engageret og kritisk vurderende pro et contra. Man føler som læser, at man kommer bag om værkerne og ind i Shakespeares karakter og mentalitet. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Niels Brunse: "Shakespeares ansigter" 152 s., 229 kr., Forlaget Per Kofod