Lokalpolitik

Kritisk rapport skal følges op med handling

FJERRITSLEV:En stærkt kritisk rapport om hvordan især økonomiforvaltningen i Fjerritslev Rådhus fungerer, skal munde ud i en handlingsplan på tryk meget snart. Det har økonomiudvalget besluttet, efter at udvalget har fået præsenteret et oplæg fra kommunaldirektør Jane Hvas. Hun får nu til opgave til næste ordinære møde 25. marts at formulere en plan på tryk og uddybe den på mødet, oplyser borgmester Otto Kjær Larsen (V). Den kritiske rapport, som er udarbejdet af chefkonsulenten i Kommunernes Revision, påpeger især problemer med ensartet styring af økonoimien i fagforvaltningerne, manglende føling med den økonomiske udvikling hen over året og et manglende samspil mellem økonomisk forvaltning og resten af huset. Blandt de forslag, der er i rapporten, er at økonomiforvaltningen styrkes med de nødvendige kompetencer for at kunne koordinere hele den økonomiske styring, og at den samles i en overordnet central stabsfunktion. Rapporten foreslår også, at der oprettes en ny smal direktion i rådhuset, bestående af kommunaldirektøren og en nyansat vicekommunaldirektør. Sidstnævnte skal i så fald kun skal tage sig af den interne service. Mødedatoen sidst på måneden er i øvrigt en nyskabelse. Den tredje tirsdag i måneden bliver fast mødedag i økonomiudvalget herefterdags, fordi mødet så ligger lige efter fagudvalgenes ordinære møder.