Kritiske bus-ændringer i Vebbestrup

NT-plan om at lade rute 118 dække rute 53 ind giver problemer for elever fra Solhverv og ungdomsskole

ARDEN:Delvis nedlæggelse af rute 53 på blandt andet strækningen mellem Hobro og Arden giver problemer for unge fra Doense og Vebbestrup-området, der skal til og fra ungdomsskolen i Arden Det fremgår af en indsigelse sendt fra Arden Ungdomsskole. Børne- og kulturudvalget giver skolen medhold i bekymringerne, men kan i øvrigt ikke foretage sig yderligere. Aførelsen ligger i sidste instans hos Nordjyllands Amt, som har givet Nordjyllands Trafikselskab et sparepåbud. Derfor forsøger man blandt andet at dække behovene for rute 53 med NTs delvis sammenfaldende rute 118. Undervisning forstyrres Men ændringsforslagene skaber altså visse problemer. I dag kan de unge fra området komme til Arden med ankomst klokken 18.50 - 10 minutter før undervisningsstart i ungdomsskolen. Overgang til rute 118 forrykker ankomsten til klokken 19.14 - med sidste afgang fra Arden allerede klokken 20.21 mod hidtil 21.24. Det afskærer de unge fra at benytte NT - med mindre man vil gå længe før, undervisningen er slut. Tilbage er muligheden for at cykle eller ty til forældrene. Yderligere en håndfuld indsigelser landede på børne- og kulturudvalgets bord. Heraf fremgår, at også Solhverv Privatskole er kede af et par afgangsændringer som følge af, at rute 118 overtager kørslen fra rute 53 - også selv om det drejer sig om få minutter. Afgangene klokken 11.40 og 12.37 mod Arden fremrykkes til klokken 11.37 og 12.32. På Solhverv ringer det ud klokken 11.35 og 12.30. Så kan eleverne ikke på to minutter nå de 300 meter op til stoppestedet, anfører skolen, der i modsat fald må ændre ringetiderne. I ungdomsklub - Mange af Solhvervs elever skifter i Hobro til rute 58, og de risikerer lange ventetider alt efter, hvornår de får fri, anfører Solhverv, som desuden ønsker, at afgangen klokken 13 fra Vebbestrup mod Hobro slår en sløjfe om Øster Doense. Endelig har en kvinde fra Møldrup anmodet om, at rute 118 på strækningen mellem Arden og Astrup må køre ad Birkholmvej. Det vil lette Møldrup-borgeres adgang til buskørsel. - Vi stiller os selvfølgelig solidarisk med amtets ønsker om besparelser, så når vi bakker op om indsigelserne, skyldes det netop, at de efter vores mening både er rimelige og ikke særlig omkostningskrævende, påpeger børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S). Pudsigt nok rammer en enkelt af indsigelser kommunen selv. Nemlig et ønske fra mange unge i Rostrup, Oue og Valsgaard om en afgang med lokalrute 440 fredag aften til Arden og retur fra Arden Ungdomsklub klokken 24. Det har man også forståelse for. Bare der er afsat penge nok. Hvad enten bussen kører for amtet eller kommunen støtter børne- og kulturudvalget fremdeles ændringsforslagene på betingelse af, at de "gennemføres inden for de af kommunen gældende rammer".