Brandstiftelser

Krobrand oprulles på ny i Landsretten

Vestre Landsret begynder helt fra bunden, når appelsagen mod den tidligere kroejer starter mandag

BLENSTRUP:Hvad skete der på Blenstrup Kro natten mellem 25. og 26. juli 2001? Faktum er, at kroen brændte, og byretten i Terndrup slog for godt et år siden fast, at det var ejeren, Kenneth Frank Butler, der havde antændt branden, som totalt raserede den gamle kro. Men spørgsmålet om, hvad der faktisk skete, stilles endnu en gang mandag, når appelsagen mod den tidligere kroejer i Blenstrup starter i Vestre Landsret i Aalborg. Historien er i meget korte træk, at der i løbet af aftenen 26. juli udspandt sig et jalousidrama mellem Kenneth Frank Butler og hans daværende samlever. Det mundede ifølge begges forklaring i byretten ud i, at de kom op at slås. Imidlertid troede byretten mere på anklagerens udlægning om, at kroejeren var den udfarende i opgøret, og at han ved den lejlighed gjorde sig skyld i vold. Efter dette opgør tændte han ild på kroen og kørte - i spirituspåvirket tilstand til Aalborg, hvor han blev pågrebet af politiet. Det var forløbet, sådan som byretten så det. Dommen blev anket på stedet, og den dømtes forsvarer, Ken Ellemose, sagde ved den lejlighed, at der var "mange løse ender, som godt kan tåle at blive diskuteret i Landsretten". Den opfattelse har han stadig - godt et år efter byrettens dom. - Der er ingen tekniske beviser mod min klient, kun indicier. Jeg synes også, at der er en række ting i hændelsesforløbet, som tyder på, at det i hvert fald ikke var en bevidst handling, hvis det overhovedet var min klient, der gjorde det. - Hvorfor skulle han køre hjem efter at have begået en så voldsom forbrydelse? Det logiske ville være at gemme sig et sted - i hvert fald nogle timer. Og hvorfor skulle han futte kroen af, når der ikke var nogen gevinst i udsigt? Forsikringen for driftstab og løsøre var jo udløbet, bemærker Ken Ellemose. Han mener, at der i denne sag er en god chance for, at Landsretten vil gå imod byretten, men erkender, at det bliver "op ad bakke" for hans klient. - I en sag om brandstiftelse er bevisbyrden lidt anderledes. Der lægges forholdsvis stor vægt på motiv og mulighed, og det ser jo ud, som om min klient var den sidste på kroen inden branden, siger han. Sagen gælder både skyldsspørgsmålet og straffen på halvandet års fængsel, der blev udmålt i byretten, så landsrettens tre juridiske dommere og de tre lægdommere må igennem hele sagsbehandlingen forfra. Vidnelisten tæller 15 personer, men helt så mange ventes ikke at møde i Landsretten, eftersom både anklager og forsvarer har bebudet, at i hvert fald et par af vidnerne enten vil være forhindret i at møde op, eller at deres vidneudsagn ikke spiller nogen rolle for sagens afklaring. Helt centralt i sagen er kroejerens egen forklaring. Han har hele vejen igennem fastholdt sin uskyld. Både i forhold til tiltalen for vold mod sin daværende samlever, tiltalen for spirituskørsel og den alvorligste - tiltalen for ildspåsættelse. Hans tidligere samlever nægtede oprindeligt at vidne i byretten, men blev tvunget efter en kendelse i Landsretten. Her erkendte hun, at det var hende, der sendte et anonymt brev, hvor hun påtog sig skylden for branden, men forklarede, at det var for at beskytte kroejeren, der efter hendes opfattelse "aldrig kunne finde på at stikke ild på kroen". De to danner ikke par længere, men det ændrer ifølge hendes bistandsadvokat, Stig Ejler Jensen, ikke på den forklaring, Landsretten kan vente, når hun vidner i appelsagen tirsdag. - Der er allerhøjst tale om nuanceforskelle, siger Stig Ejler Jensen, der skal varetage den tidligere samlevers interesser i Landsretten. Hun har ikke været sigtet i sagen, men har forlangt at få en advokat med i retten.