Store Binderup

Krodatter bag købmandsbutik

STORE BINDERUP: Tilbage i 1953 blev købmandsbutikken i St. Binderup bygget på hjørnet af Farsøvej og hovedvej A13's gamle tracé på et jordstykke tilhørende St. Binderup Kro. Bygherre var datteren af kroejer Marie Kristensen - Christiane Jeppesen - og hendes mand Svend Aage, der drev butikken i 28 år frem til salget til Aase og Søren Christensen i 1981. Men egentlig har der været købmands- eller høkerbutik i området i mange år, nemlig i tilknytning til kroen sammen med et bageri. Bageriet lukkede i 1950, og høkerbutiken i 1952. Butikken blev efterfølgende indrettet til mødesal for kroens gæster, hvor især lokale Venstrefolk holdt mange møder og sammenkomster. Baggrunden for at flytte købmandsbutiken væk fra kroen var omlægningen af Farsøvej efter krigen, da vejen (Smedievej) blev flyttet fra sydsiden af kroen og et par hundrede meter nordpå (Svoldrupvej). Samtidigt eksisterede høkerbutikken under yderst beskedne rammer i tilknytning til krobygningen. Allerede tilbage ved etableringen af Store Binderup Kro på den nuværende adresse i 1871 var området omkring Højslev Vandmølle - Sønderbyen - med både høkerbutik og smedie samt levende marked ved kroen et stort samlingspunkt for egnens befolkning. Oprindeligt lå Store Binderup Kro i Store Binderup by. Da kroen blev nedlagt, blev en del af byggematerialerne genanvendt ved etablering af kro på Binderupgård på Viborgvej 51, hvor kommunalbestyrelsesmedlem Orla Kastrup (V) i dag bor. Kroen havde kortvarigt til huse på gården i perioden fra 1838 til 1970 inden udflytningen til den nuværende adresse.