Retspleje

Kroejer skal fjerne tilbygning over skel

Nabo til kro frifundet for påstand om gammel rådighedsret over omstridt jordstykke

LENDUM:Vestre Landsret har afgjort en næsten fire år lang nabostrid med, at kroejer Tom Juul Nielsen, Tårsvej 39 skal rive dele af en tilbygning ned, fordi den ligger delvist inde på naboens grund på Tårsvej 41. Landsretten stadfæstede dermed en dom fra byretten i Hjørring, og gav kroejeren 14 dage til at få bygningsdelen fjernet. Fristen blev overskredet for fjorten dage siden uden det er sket. Når det overhovedet kunne komme så vidt, at kroens overdækkede gårdareal bygget i februar 2001 rager langt ind på nabogrunden, så skyldes det en forskellig opfattelse af, hvor skellet mellem de to ejendomme ligger. For mellem to nabogrunde løber et lille vandløb, og en gang i 50'erne blev den sidste strækning inden Tårsvej rørlagt og overdækket, og om der dengang blev sat nye skelpæle i jorden blev ikke opklaret i retten. Således forklarede et vidne, murermester Erland Andersen, der opførte en tilbygning til kroens køkken, at han fra sin barndom kom i det omstridte område, hvor han sad sammen med kammeraterne, når de havde spillet fodbold. Det var altid kroen, der brugte området, mente han. Der var dog ikke nogen i retten, der kunne huske om daværende ejer af nabohuset havde givet lov til det eller om de sad ovenpå den rørlagte bæk. Og den ligeså lokalkendte arkitekt Jørgen Toft Jensen, forklarede, at han lavede tegningen til udbygningen af kroen ud fra et kort, han fandt hos Sindal Kommune, da hans kunde ikke havde et matrikelkort. - Jeg troede jeg byggede på egen grund, forklarede Tom Juul Nielsen både i by- og landsret og han mener fortsat, at han handlede i god tro. Naboen Alma D. Jensen havde derimod i landsretten gode kort på hånden med et matrikelkort fra 30'erne og nye optegnelser fra to forskellige landmålere. De fastlagde alle, at skellet ligger i vandløbets midte og dermed deler det rørlagte areal. På det groede der nogle spredte buske både da Alma Jensen købte Tårsvej 41 i 1991, og syv år senere, da Tom Juul Nielsen købte den dengang forfaldne kro og begyndte at restaurere kroen. Ingen brugte jordstykket til noget særligt bortsat fra at Alma Jensen i retten forklarede, at hun klippede buskene. Nabostriden opstod da, Tom Juul Nielsen hurtigt efter åbningen af Restaurant Lendum Kro i april 2000 fik brug for at udvide sin voksende forretning, og her accepterede Alma Jensen, at naboen byggede indtil halvanden meter fra skel mod normalt 2,5 meter. Det var også grundlaget for, at kommunen gav grønt lys for byggeriet. Men da det mellem jul og nytår 2000 viste sig, at der blev støbt sokkel eller gulv inde over hendes område, henvendte Alma Jensen sig til naboen og kommunen. I februar måned blev gårdarealet overdækket helt over til hendes garage, og efter at hun adskillige gange havde talt med kommunen, så bestemte teknisk forvaltning, at naboskellet skulle afsættes af en landinspektør. Det skete kort tid efter, men løste ikke nabostriden. Det gjorde en skelforretning i 2002 heller ikke, og skelforretningens resultat blev stadfæstet den 27. januar 2003 i civilretten i Hjørring. Det var dog Tom Juul Nielsens advokat Jørgen Østergaard, der bragte striden for byretten med påstand om, at den nuværende og tidligere ejere af kroen havde vundet ejendomshævd ved mere end i 20 år at have udøvet en ejers råden over arealet. En påstand som altså hverken byret eller landsret fulgte. Avisen har flere gange henvendt sig til Tom Juul Nielsen og hans advokat i landsretten, Lars Fogh-Andersen, men de har endnu ikke været parate til at kommentere dommen og dens følger. Advokaten har dog sendt et brev til modpartens advokat og bedt om lidt tålmodighed, så kroejeren kan få tid til finde en anden indretning til erstatning for det, der skal rives ned.