Lokalpolitik

Kroen ønskes nu fjernet

Den tidligere Brønderslev Kro skæmmer indfaldsvejen til Brønderslev. Det mener Karsten frederiksen (K), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg. Han har rejst sagen i Byrådet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Karsten frederiksen - ønsker muligheden for ekspropriation undersøgt. Foto: Henrik Louis

I byrådets spørgetid rejste han spørgsmålet om, hvorvidt kroen kan eksproprieres. Karsten frederiksen bad borgmester Mikael Klitgaard foranledige undersøgt, hvorvidt der kan ennemføres ekspropriation af ejendommen kaldet Brønderslev Kro. - Det ligner i dag en ruin - og vi ønsker jo at brande kommunen og byen. Sidste år lå sagen hos daværende borgmester Jerns Arne Hedegaard (V), og i år har den ligget hos borgmester Mikael Klitgaard (V). - For nylig kontaktede borgmesteren mig med tilkendegivelse om, at han heller ikke kunne komme i kontakt med ejeren, og at den nu igen var på mit bord, måske er det rettelig hos uUdvikling og planlægning, sagde Karsten Frederiksen. Som en mulig begrundelse for ekspropriation kan der henvises til en paragraf i byggeloven, der skal følges. Ifølge denne paragraf skal en bygning holdes i en sømmelig stand. Det mener Karsten Frederiksen ikke er tilfældet. En anden mulighed er, at kroen kan fjernes i forbindelse med en byudvikling ifølge en kommuneplan eller i forbindelse med, at en lokalplan skal følges. Rådgiverne slår fast, at det er en svær opgave at gribe ind i en sag som den omkring Brønderslev Kro. Der er også en paragraf om, at en ejendom kan fjernes, hvis den er til fare for beboerne. Men det er ikke tilfældet., da kroen er ubeboet. Karsten Frederiksen mener, at han har opbakning fra mange borgere. Og senest har kritikken lydt fra Brønderslev Handelsstandsforening. Karsten Frederiksen har længe arbejdet på at finde en løsning, der kan give området et løft. Og han ønsker nu, at byrådet drøfter sagen. - Problemstillingen blev rejst på handelsstandsforeningens generalforsamling i fjor. Bygningen ligger på vores primære indfaldsvej, og den er ikke lige frem nogen skønhed. Den renovering, der så småt er begyndt, ser nu til gennem længere tid at være stoppet. - Det er utroligt vigtig for Brønderslev by, at man har mulighed for at præsentere sig ordentligt, og jeg får mange henvendelser fra borgere og virksomheder, som synes, at kommunen bør gå ind i sagen, siger Karsten Frederiksen. - Jeg havde sidste år et møde med ejeren og i den forbindelse foreslog jeg, at man kunne få lavet et nyt projekt for området. Det var der ikke på daværende tidspunkt interesse for. - Men vi må her erkende, at vi i disse sager gang på gang løber panden mod en mur. Det har vi desværre flere eksempler på i kommunen, siger Karsten Frederiksen. Borgmester Mikael Klitgaard lovede at undersøge sagen nærmere, men mener, at sagen ligger på Karsten Frederiksens bord.