EMNER

"Krøniken" uden indflydelse

SOCIALDEMOKRATI:Efter at have fulgt med i DR-tv's nyeste satsnings med licensbetalernespenge, "Krøniken", og den debat, der er opstået i kølvandet på denne, om hvorvidt "Krøniken" skulle kunne bringe Lykketoft og Co. tilbage i Statsministeriet får jeg lyst til at komme med følgende kommentar: 1950'erne var helt klart, som DR selv fremhæver det, "begyndelsen på en ny tid" både for Danmark og for resten af verden. Som et resultat af magtfordelingen efter Den Anden Verdenskrig var Europa og endda hele verden blevet delt op imellem det diktatoriske USSR (Det nuværende Rusland) og det demokratiske Vest med USA i spidsen. Men 1950'erne var også begyndelsen på et teknologisk kvantespring for verden militært, men også civilt. Det sidste havde helt tydeligt en mærkbar effekt på efterkrigstidens lille Danmark, og det er med dette som baggrund, at "Krøniken" tager sin begyndelse. I første afsnit møder vi Palle den unge, friske og idealistiske socialdemokrat der med Jens Otto Krag som forbillede drømmer om at ændre Danmark til et socialdemokratisk paradis. Vi møder også direktør-familien Nielsen, der fremstilles stereotypisk, familien er bosat i en forstadsvilla, hvor patriarken Hr. Nielsen, som læser Berlingske Tidende og er meget skeptisk over for den ny tid og alt, hvad den bringer med sig, hersker. At det er de unge socialdemokraters drømme om at ændre Danmark ses tydeligt i den scene, hvor den unge Palle bliver inviteret hjem til Nielsen-familien efter at han har reddet deres datters dyd fra en "fæl kapitalist"sagfører-sønnen. Hr. Nielsen nedspiller Palles heltemodige gerning ud fra dennes lave sociale position. Som et resultat af dette kommer Palle med følgende udtalelse: "Der kommer snart en tid, hvor en persons karakter betyder mere end hans position i samfundet. Det skal Socialdemokraterne nok sørge for". Det er jo tydeligt, hvor producenten af "Krøniken" ønsker at dreje seerens sympati hen imod i denne scene, nemlig en dæmonisering af den borgerlige familie og dennes idealer og en glorificering af den unge idealistiske socialdemokrat Palle. Det er sandt, at Socialdemokratiet var det parti, som har præget opbygningen af det såkaldte velfærdssamfund i Danmark mest, og det gjorde de også ganske godt, hvis man ser på det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, idet man som parti var mere tilbøjelig til at lægge ideologien på hylden ligesom New Labour i England gør det i dag. Dette ændrede sig markant i begyndelsen af 1970'erne, hvor nye unge og idealistiske socialdemokrater trak Socialdemokratiet længere ud på venstrefløjen. Et bemærkelsesværdig resultatet af dette var Socialdemokratiets forsøg på at indføre det såkaldte ØD (Økonomisk Demokrati), der i alt sin enkelthed skulle have været en DDR-lignende økonomisk model for Danmark. Der er langt fra socialdemokraterne i 1950'ernes Danmark og til socialdemokraterne i dag. Derfor tror jeg, at nutidens danske vælgere ikke vil lade sig påvirke af "Krøniken", når de næste gang skal sætte deres kryds i stemmeboksen.