Trafikpolitik

Kronede dage for cyklister

Der skal bruges millioner på at etablere nye cykelstier

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

der kommer flere nye cykelstier. Arkivfoto: Michael Bygballe

Priserne holdt så nogenlunde, da Brønderslev Kommune holdt licitation over en række cykelstiprojekter i kommunen. Det laveste samlede tilbud på cykelstiprojekterne på Ulstedvej, Præstbrovej, Storskovvej og Løkkenvej kom fra Arkil Anlæg i Vestbjerg, og det lyder på 5,5 mio. kr. plus moms. Med ekspropriation og andre udgifter bliver de samlede udgifter på 7,9 mio. kr. Brønderslev Kommune håber på et tilskud på 2,3 mio. kr. fra puljen til mere cykeltrafik til disse projekter. - Vi er meget tilfredse med, at overslaget holder, siger Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget. Karsten Frederiksen håber på tilskud fra staten. - Får vi mod forventning ikke tilskud fra staten, vil det medføre, at vi må vente med asfaltbelægning til næste år. Karsten Frederiksen fortæller, at der landet over har været stor interesse for at søge tilskud. Men han er fortrøstningsfuld, da Brønderslev Kommune har afsat penge til projekterne. Mange andre steder er der ikke forhåndstilsagn om kommunal medfinansiering, som er et krav. Karsten Frederiksen venter, at cykelstierne er planlagt til at stå færdige inden nytår. Også til de eksisterende cykelstier er der afsat penge til i år. Der er i den forbindelse truffet aftale om, at cykelstien fra Manna mod vest sættes i stand. - Vi er også opmærksomme på de forhold, der gør sig gældende på cykelstien mellem Brønderslev og Serritslev. - Men her afventer vi, at maskinerne alligevel skal ud i området, når der skal anlægges en ny cykelsti øst for Serritslev.